(LIKVIDEERIMISEL)

Keskkonna Investeeringut Keskuse (KIK) Ettevõtete ressursitõhususe meede on suunatud mäe ja töötleva tööstuse ettevõtete tootmise ressursitõhususe tõstmisele ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Toetuse eesmärk on suurendada ressursitootlikust ettevõtetes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

Toetatakse tootmisprotsessi ümberkujundamisega seotud tegevusi nt

  • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
  • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
  • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
  • keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Toetus ühe taotluse kohta on kuni 200 000 eurot ja omafinantseering vähemalt 50%. Toetust käsitletakse vähese tähtsusega (VTA) riigiabina.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetussumma (7,5 milj.eur + lõppevate projektide vabanevad vahendid) täitumiseni. Taotlus peab sisaldama lisaks muudele vormikohastele dokumentidele ka vähemalt ülevaatlikku ressursiauditit, mis kinnitab tekkivat ressursisäästu ning kavandatavate investeeringute asjakohasust.