(LIKVIDEERIMISEL)
Seoses praeguse olukorraga maailmas ja Eestis on kodukontor muutunud oluliseks töövormiks. Samas puuduvad kogemused ja teadmised, et ettevõtted saaksid luua enda jaoks efektiivseima kaugtöö mudeli. Sageli ei osata ka hinnata juba toimiva kaugtöö mudeli toimimist ja mõju. Lääne-Viru Arenduskeskus soovib toetada meie piirkonna ettevõtteid ning seetõttu plaanime teha Rakveres kodukontori töötuba 30.09.
Programm koosneb ühepäevasest koolitusest-praktikumist, mille raames antakse osalejatele toimiva kaugtöö mudeli väljatöötamiseks vajalik raamistik. Koolituse järgselt jääb osalejatele koduseks tööks toimiva kaugtöö mudeli väljatöötamine ja juurutamine enda organisatsioonis.
Nelja nädala pärast järgneb seminar-praktikum kodutööde kokkuvõtteks, analüüsiks ja soovitusteks.
Koolitaja Margus Alviste (www.alviste.com)
Huvi korral palume registreerida ennast siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSa_v3wCRERFElAhL9DzDWHne56mm5Afz1znGmW-kBwpQgVA/viewform?usp=sf_link
Õppetegevus toimuv vastavalt https://www.kriis.ee/et reeglitele.
Kontakt: Rasmus Lindmaa rasmus@arenduskeskus.ee

Programmi kava:
 1. Kriitilised eeldused toimetulekuks muutuvas maailmas
  1. Muutuv maailm ning selle mõju meie harjumuspärasele töö- ja elustiilile
  2. Peamised ohud ja ebaõnnestumise võimalused ettevõtluses
  3. Peamised väljakutsed – kaugtöö ning töötajate autonoomsus ja distsipliin panustamisel ühiste eesmärkide saavutamiseks
  4. Mida me nimetame enesejuhtimiseks? Enesejuhtimine iseenda ja töötajate kontekstis
  5. Missugused isiksusetüübid sobivad kaugtööks?
  6. Missugused eeldused on tulemuslikuks kaugtööks kriitiliselt vajalikud?
  7. Situatiivne teadlikkus ja psühhofüüsilised toetuspinnad
  8. Edasiside ja tagasiside – informeerituse tagamine
  9. Grupiidentiteet ja emotsionaalne kokkukuuluvustunne – kuidas seda kompenseerida
  10. Tasakaalu saavutamine kehaliste ja psüühiliste väljakutsete vahel
  11. Isikliku ressursikasutuse kaardistamine
  12. Enesejuhtimise plaani koostamine
 2. Enesedistsipliin kaugtöös:
  1. Enesemotiveerimine iseseisvate tööülesannetega toimetulekuks
  2. Kokkulepped iseendaga, pereliikmetega ja kolleegidega
  3. Meeldetuletussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
 3. 3. Uute tööharjumuste kujundamine ja stressijuhtimine:
  1. Kuidas kohaneda muutunud töökorraldusega?
  2. Harjumuspäraste mõttemustrite muutmine (enesel ja töötajatel)
  3. Uue tegevusraamistiku kujundamine kaugtöö tingimustes
  4. Kuidas juhtida kohanemisega kaasnevat stressi ja vältida läbipõlemist?
 4. Kommunikatsioon ja koostöö kaugtöös:
  1. Kuidas kaugtöö puhul tagada ühise kommunikatsiooni korraldamist?
  2. Tööalase ja töövälise suhtluse korraldamine töökaaslaste vahel
  3. Vastastikuse toetuse tagamine ja ühtekuuluvustunde võimendamine
  4. Juhi ülesanded, kohustused ja vastutus kaugtöö korraldamisel