(LIKVIDEERIMISEL)
  • Regulaarselt toimuvad Majandus ja Kommunikatsiooni Ministeeriumis (MKM) webinarid “Koroona Kriisiabi Keskkond tööstusele”, mille stenogrammid on allalaaditavad SIIT. Webinaridel osalemissoovist teatada e-mailile kristiin.jets@mkm.ee .
  • Online platvorm  www.kriisiabikeskus.ee  Eesti ettevõtete ja tulu teenivate vabaühenduste COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel tekkinud majanduslike probleemide kaardistamiseks. See aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks. Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja teistele osapooltele, et seda kasutada riikliku ettevõtete abipaketi koostamiseks. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda
  • Vabariigi Valitsuse infoleht eriolukorrast Eestis  www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis (sh kõik valitsuse rakendatud meetmed)
  • Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehe – www.mkm.ee/et jakriidolukorra teave (sh  KKK ehk korduma kippuvad küsimused)
  • Tööelu portaal  www.tooelu.ee/et/uudised/2552/koroonaviirus-ja-tooelu sisaldab konkreetseid juhiseid tööõiguse teemal
  • Töötukassa koduleht www.tootukassa.ee/, kuhu loodetavasti tuleb üsna pea info tööturu toetusmeetmete kohta. Esialgu vt rubriiki Uudised,
  • Kredexi koduleht www.kredex.ee/koroona sisladab meetmeid raskustesse sattunud ettevõtete abistamiseks.
  • RahandusministeeriumJuhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga ja selle tagajärgedega.
  • Töötukassa avas ajutiste tööde keskkond, mille kaudu on võimalik kaasata täiendavat tööjõudu või suunata olemasolevaid ettevõttes rakenduse jäänud töötajaid muudele ajutistele töödele.
  • PS Terviseteemalised juhised kõigile elanikele vt Terviseameti koduleht – www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus