(LIKVIDEERIMISEL)
 

Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoda eestvedamisel valminud online platvorm Eesti ettevõtete ja tulu teenivate vabaühenduste COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel tekkinud majanduslike probleemide kaardistamiseks. See aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks. 

Ettevõtte/vabaühenduse olukorra probleemide kirjeldamiseks palume täita maakonna põhine ankeet veebileheküljel www.kriisiabikeskus.ee. Ankeet koosneb 14 küsimusest ja selle täitmine võtab aega keskmiselt 3-5 minutit.

Platvormi kaudu kogutud sisend esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja teistele osapooltele, et seda kasutada riikliku ettevõtete abipaketi koostamiseks. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest, mis on kogutud perioodil 18.03-24.03 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele ja vabaühendustele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

Samuti analüüsivad ankeetide vastuseid jooksvalt ka maakondlikud arenduskeskused (Lääne-Virumaal Lääne-Viru Aarenduskeskus) , et kaardistada enda maakonna ettevõtjate ja vabaühenduste hetkeolukorda ning otsivad võimalusi nende toestamiseks.