(LIKVIDEERIMISEL)
 

Lääne-Viru Arenduskeskuse, ajaleht Virumaa Teataja ja Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit’u korraldusel toimub k.a. novembris Lääne-Viru maakonna ettevõtlusgala, kus ühtlasi tunnustatakse maakonna tublimaid ettevõtjaid, uudseid tooteid/teenuseid, õpilasfirmasid ja juhendajaid ning töötajaid. 

Et tunnustuse saaks parim, ootame ettepanekuid järgmiste tunnustuste osas:  

  • Tunnustusega ”Aasta ettevõte” tunnustakse Eesti kapitalil põhinevat Lääne-Viru maakonna tööandjat ettevõtet, kelle tegevus on piirkonnale avaldanud olulist mõju ja mis tegutseb maakonna jaoks olulises valdkonnas. Ettevõte on arenev (investeeringud, uued sihtturud või tootmisüksused, innovaatiline) ja arvestab oma tegevuses sotsiaalseid aspekte ning on positiivse mainega. Ettepanekut ootame SIIN.
  • Tunnustus ”Aasta toode või teenus” omistatakse uudsele tootele või teenusele, mille on tarbijad väga hästi omaks võtnud. Toode/teenus on innovaatiline ja toetab säästva arengu põhimõtteid. Ettepanekut ootame SIIN.
  • Tunnustus ”Julge alustaja” tiitel omistatakse ettevõtjale, kelle äriregistrisse kandmisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud (3 aastat). Ettevõtja on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 1 aasta. Ettevõtja on aktiivne, toimekas ning on loonud oma toote või teenuse. Ettevõtjal on atraktiivne ja informatiivne koduleht ja/või konto sotsiaalmeedias. Ettepanekut ootame SIIN.
  • Tunnustus ”Pühendunud juhendaja” tiitel omistatakse juhendajale, kes on panustanud õpilas- või minifirmade (edaspidi õpilasfirma) projekti kaudu noorte ettevõtlikkuse arendamisse; olnud aastate jooksul juhendajaks mitmele õpilasfirmale; juhtinud õpilasfirmat, mis on olnud edukas ning saavutanud suurepäraseid tulemusi. Ettepanekut ootame SIIN.
  • Rinnamärk ”Tubli töötaja” antakse inimesele, kes on töötanud maakonna ettevõttes või asutuses vähemalt 10 aastat ja olnud ühiskondlikult aktiivne. Töötaja on kogukondlikult aktiivne, panustanud vabatahtlikku tegevusse, noorte tegevustesse jms. Ettepanekut ootame SIIN.