(LIKVIDEERIMISEL)
Ühiskond kestab ja areneb ju tänu ettevõtlikele inimestele. Nii sõltubki tänastest noortest ja nende ettevõtlikkusest kogu meie heaolu ja majanduse areng tulevikus. Paraku jääb ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalaste pädevuste kasvatamisel tihtilugu ainult kooli saadavatest teoreetilistest õppetundidest väheseks. Selleks, et koolides õpetatav oleks võimalikult elulähedane ja õpilased oskaksid teoreetilist praktilisega siduda, peaksid koolid tegema tihedamat ja mõtestatumat koostööd piirkonna ettevõtetega. See seoks ka noori paremini oma maakonna ning kohaliku ettevõtlusmaastikuga ning pikemas perspektiivis takistaks noorte väljavoolu piirkonnast.

Lääne-Viru Arenduskeskuse töö ettevõtluse edendamisel maakonnas hõlmab ka noori – töötame koolide ja õpilastega, et suurendada noorte ettevõtlikkusteadlikkust ja luua nii alus uuele ettevõtjatepõlvkonnale.

Ootame ka ettevõtteid panustama. Selleks palun vastata küsimustikule SIIN.