(LIKVIDEERIMISEL)
Kuidas muutuvas maailmas ettevõttena ellu jääda?
Kannapöörde strateegia – muutuste tööriist ettevõtjale

Nii nagu elus üldse, võib ka ettevõtluses kindel olla ainult ühes – me oleme alati pidevas muutumises. Käesolev aasta on koroonaviiruse puhanguga väga ilmekalt näidanud, kui tugevalt ootamatused meid mõjutavad. Seda olulisem on lihvida oma oskusi muutustega edukalt hakkama saamiseks.

Meie maakonnas on palju väärikaid ettevõtteid, kes on muutuste tuules kaua vastu pidanud ja olnud seejuures igati edukad. Samas on muutused järjest kiiremad ja radikaalsemad. Pikalt tegutsenud ettevõttele võib ootamatute muutustega toimetulek osutuda pigem keeruliseks väljakutseks. Väljakujunenud äriprotsessidega stabiilne ettevõte ei suuda alati muutustele piisavalt paindlikult reageerida ning ei ole valmis uuendustega nii kiiresti kaasa minema. See võib aga osutuda saatuslikuks. Sageli ei alga ettevõtte eduloo vaibumine mitte valedest otsustest, vaid sellest, et olulised otsused jäetakse õigel hetkel lihtsalt tegemata.

Kannapöörde strateegia

Suured rahvusvahelised ettevõtted on muutuste keerises toime tulemiseks juba aastakümneid kasutanud niinimetatud kannapöörde strateegiat (inglise keeles turnaround). Väiksemate ettevõtete seas on see juhtimistööriist aga vähem tuntud. Kannapöörde strateegia keskendub olulistele otsustele, mis muudavad täielikult ettevõtte senist kurssi ning aitavad tänu sellele ettevõttel raskuste kiuste püsima jääda ja taas edukaks saada.

Kannapöörde strateegiat tasub kaaluda eelkõige olukorras, kus ettevõtte omanikud tunnetavad kas paigalseisu või ettevõtte hääbumist. Samuti võib suunamuutuse otsimise põhjuseks olla hoopis soov ettevõtte väärtust suurendada. Mõlemal juhul on väga suureks eeliseks kõrvaltvaataja perspektiivi nägemine. Hea on, kui ettevõte suudab vajalikud muutused ise ellu viia, ent tihti ollakse harjunud tegutsema väljakujunenud viisil. Kõrvalise abita on oluliste otsuste tegemine seetõttu keerukas. Väärtustloovate muutuste elluviimiseks tuleb ettevõttesse ajutiselt kaasata kannapöörde strateegia elluviijad – juhid, praktikud väljastpoolt.

Kannapöörde elluviija ei ole ettevõtja konsultant, vaid ettevõttesse palgatud ajutine juht. Erinevalt juhtimiskonsultandist ei ole tema roll vaid juhtimist kriitilise pilguga hinnates nõu anda, vaid täita ise juhi ülesandeid ning vajalikud muudatused praktikas ellu viia, et anda ettevõttele uus kurss.

Kuidas ettevõttes kannapööret ellu viia?

Reeglina ei ole uue strateegia jaoks valmis lahendusi, mis sobivad kõigile. Muutuste elluviija peab strateegia looma ja vastavalt ettevõtte eripärale täide viima. Tehnikad, mida kannapööret tehes ettevõttes kasutada saab, on aga üsna universaalsed. Siia alla kuuluvad näiteks jõuline kärpimine ja kahjumlike tegevuste minimeerimine rahaliste kaotuste ärahoidmiseks, ettevõtte ümberpositsioneerimine turul, juhtide väljavahetamine, pikaajalised uuendused, mis viivad ettevõtte väärtuse kasvuni.

Lääne-Viru maakonna ettevõtjatel võiks olla julgust otsida kõrvalpilku, mis aitab motiveerida töötajaid uuteks arenguteks. Samuti rohkem julgust hoogsateks kannapööreteks, mis aitavad ettevõttel püsima jääda ja omanikul säilitada oma elutöö.

Heli Eigi, Lääne-Virumaa Arenduskeskuse juhatuse liige