(LIKVIDEERIMISEL)
Teisipäeval 25.08. väljus Rakvere Spordihoone eest buss Lääne-Virumaa turismi ettevõtjatega. Kui tavaliselt on turismi ettevõtjad need, kes ootavad bussi, siis seekord olid nad ise bussi, et sõita mööda maakonda ringi ning tutvuda teiste tegemistega. Nimelt korraldas Lääne-Viru Arenduskeskus ühes MTÜ-ga Visit Virumaa Lääne-Virumaa turismiasjalistele kogemusreisi tutvumaks meie maakonnas turistile pakutavaga. Vahetades kogemusi ning et oleks ülevaade, mida huvitavat kolleeg pakub. Teada olevalt turist ühe koha peal kaua ei pruugi olla, sellepärast oleks hea, kui turismiettevõtja oskaks soovitada järgmist pakkujat, kes maakonnas tegutseb, nii saab turist pikemalt maakonnas ringi vaadata ja põhjalikumalt tutvuda Lääne-Viru maakonnaga. Nii et rändaja, kes alustab Lahemaal või Võsult, satuks ka Pandivere kõrgustikule ja vastupidi.

Seekord alustati Tapalt, Valgejõe saarelt, kus Merili Vipper Luureretked OÜ-st  pakkus sõduri hommikusööki ning tutvustas miiltaarturismi. Seejärel tutvuti Moe piiritusevabriku arengutega, nimelt on valmimas moodne külastuskeskus, koos majutusvõimalustega. Lisaks arengutele tutvustas Kertu Karus ka Moe viinavabriku põnevat ajalugu. Siis suunduti Porkuni kauni järve äärde, kus Porkuni Talli eestvedaja Margus Vain tutvustas Porkuni võimalusi külastuseks. Porkuni on võimalik nautida vankrisõitu või avastada looduse ilu ratsa või siis hoopis sukelduda Porkuni järve selgesse vette. Samas võid nautida ka hommikusööki köögis koos hobusega.  Seejärel suunduti Kaarli Talu, kus perenaine Kadri Kopso kostitas teelisi Sangaste rukist küpsetatud leivaga. Kui leib söödus, siis vee järgi suunduti juba Puhtavee Teemaparki. Päev võeti kokku taas Tapal, kus Tapa Pitsakohviku perenaine Marika Tali rändajatele head-paremat pakkus. Marika Tali sõnul on Tapa Pitsakohvikusse sisse seatud kohaliku turismi tutvustavate voldikute stend, kust need voldikud kaovad pea sama kiirelt kui kohviku soojad saiad. Tali sõnul on huvi maakonna vastu suur ja pigem ta ootaks rohkem sarnaseid trükiseid, mida Tapa bussijaama väisavatele külastajatele jagada. Kogemusreisil osalejad leidsid, et seesugune kogemusreis on äärmiselt vajalik ja informatiivne, lisaks tekkisid juba selle vähese koos veedetud ajaga mitmed koostöö projekti mõtted. Lääne-Viru Arenduskeskusel on heameel, et saab kohalike ettevõtteid toetada nende ettevõtmistes ning järgmine sarnane kogemusreis on plaanis korraldada juba 8-dal septembril. Huvi korral võib võtta ühendust Lääne-Viru Arenduskeskusega või MTÜ-ga Visit Virumaa, kelle eesmärgiks oleks koondada kogu maakonna turismi ettevõtjaid ning üheskoos, koordineeritult arendada maakonna turismi.

Kogemusreis viidi läbi piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks (PATEE) projekti toel ning on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.