(LIKVIDEERIMISEL)

Teenuse ekspordi kavandamisel või laiendamisel võiks toeks olla EAS

  • Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise meetme toel on võimalik kaasata tootearenduse ja/või ekspordi välisekspert kuni 12 kuuks, EAS kompenseerib ettevõttele 80% eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot;
  • Välisturu kontaktiotsing on lihtne tasuta andmebaasiotsing, mille raames saab Eesti eksportija andmebaasidest väljavõtte välisettevõtete kontaktidega;
  • Ekspordipartneri otsing on ettevõtte vajadustest lähtuv konsultatsiooniteenus, mille käigus koostatakse vastava turu kohta lühianalüüs (konkurents, standardid, hinnatasemed, barjäärid jne), teostatakse eksportööri poolt ette antud profiilile vastavate potentsiaalsete klientide otsimine, nendes Eesti ettevõtte vastu huvi tekitamine ning vastastikuse huvi korral ärikohtumiste kokkuleppimine, vajadusel ka esmastel kohtumistel osalemine; teenuse hind 500 (2020 aastal 250) eur + KM);
  • Ekspordi koolitusprogrammide, kontakt ja messireiside ning väliskontaktide info leidub siin (valida vastavad filtrid).