(LIKVIDEERIMISEL)
Kriisiolukord on pööranud paljude meie ettevõtjate elu pea peale ning tekitanud hulga vastuseta küsimusi. Et ettevõtjatele oluline info liiguks võimalikult operatiivselt lõi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ühtse kontaktpunkti, kus saab otse riigi poole pöörduda.

Kontaktpunkt on kolmetasemeline:

  • Esimeseks tasemeks on ministeeriumi veebilehelt leitav ning regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest (KK) sh. ettevõtlusvaldkonna
  • Kontaktipunkti teine tase on spetsiaalselt selleteemaliste küsimuste esitamiseks mõeldud e-maili aadress covid19@mkm.ee. Sinna tasub pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud enda küsimusele vastust KKK veebilehelt.
  • Kolmandaks tasemeks on ettevõtetele suunatud webinar’id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö „otse-eetris“. Webinar’id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi kodulehe avalehelt mkm.ee.