(LIKVIDEERIMISEL)

SA Lääne-Viru Arenduskeskus alustab kriisi sattunud maakonna ja/või maakonnas tegutsevate ettevõtjate nõustamist, et  aidata ettevõttel kriisist väljuda elujõulise ja jätkusuutlikuna. Kui siiski selgub, et ettevõtet pole võimalik päästa või see pole otstarbekas, siis aitame minimeerida omanike, lähedaste, töötajate ja parnerite kaotusi ning nõustame uut algust

Ootame meie poole pöörduma maakonna ja/või maakonnas tegutsevaid majandustegevusega väikeettevõtjaid, kui

  • tegemist on ettevõtlusalaste raskustega ettevõttes nt. käibe langus, negatiivne rahavoog, likviidsusprobleemid, muutunud konkurents või turu olukord jms.
  • ettevõtte omanikel ja juhatusel on valmisolek kriist lahendamiseks 
  • ettevõtte vastu ei ole algatatud pankroti või saneerimise protsessi.
  • ettevõtte või ettevõtte omanike vastu ei ole algatatud kriminaaluurimist.

Eelistame ettevõtteid, mille majandusaasta käive on vähemalt 80 tuh.eur ja kus on tööl vähemalt kaks täiskohaga töötajat. 

Ettevõtte kriisist välja toomine ega selle lõpetamine pole lihtne. Tsiteerides Winston S. Churchill’i „Mul ei ole pakkuda muud kui verd, vaeva, pisaraid ja higi.“, aga kui te olete selle protsessi läbi teinud, siis aastaid hiljem saate ilma häbita oma sõpradele ja äripartneritele silma vaadata. Samas, kui ettevõte on jõudnud seisu, kus seda ei ole võimalik päästa, aitab korrektne ja seadustest lähtuv ettevõtte pankrot päästa ettevõtja depressioonist ning võimaldab eluga edasi minna. Väidetavalt on USA president Donalt Trump lõpetanud vähemalt kuus ettevõtet tegevuse pankrotiga. näeme, et see pole takistanud tal olla valitud mõjuvõimsaima riigi presidendiks. Oleme avalikes huvides valmis kaasa aitama nende protsesside läbimisele eelkõige seetõttu, et maakonnas säiliks töökohad, ettevõtlus tulud ja ka maksud ja, et oleks vähem nii töö kaotusest kui ettevõtlusest tingitud stressi kogukonnas.

Võta meiega ühendust enne, kui asi on täielikult kontrolli alt väljunud! Teretulnud on ka ettevõtja lähedaste ja partnerite pöördumised. Kõikidele pöördujatele tagatakse konfidentsiaalsus. 

Kontakt: tel. 5044102, e-post Aarne@arenduskeskus.ee 

PS Nõustamine baseerub kahel Euroopa riikides testitud väga sarnasel metoodikal: Early Warning ja Restart. Neist esimene on suunatud kriisi ennetamisele ja teine kriisi langenud ettevõtjate aitamisele ettevõte uuesti kasumlikuks muuta, vajadusel muutes äriplaani ja ärimudelit.