(LIKVIDEERIMISEL)

SA Lääne-Viru Arenduskeskus avab hanke Lääne-Viru maakonna turismi objektide kaardistuseks ja külastajateekondade temaatiline grupeerimiseks. Külastajateekondade valik peab toetama piirkonnaspetsiifiliste toodete ja koostöövõrgustike arengut vastavalt kohalikule eripärale ning olema suunatud eelkõige siseturistile. Töö tulemusena antakse Tellijale üle kaardistatud külastajateekonna kirjeldused.

 

 

Lisateave: Ettevõtluse arendamise programmi juht Rasmus Lindmaa e-mail: rasmus@arenduskeskus.ee   tel: 58191490

 

Hanketeade

Hankeleping

Lisa 1 (töö kirjeldus)

Lisa 2 (vahearuande ja koondaruande vorm)a

Lisa 2 (vahearuande ja koondaruande vorm)b

Lisa 3 (tööde üleandmise-vastuvõtmise akt)