(LIKVIDEERIMISEL)
Toetuse eesmärk on tõsta tootmisettevõtete, kes tegutsevad väljaspool Tallinna ja Tartu linna, teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada investeerima digitehnoloogiatesse. Toetuse suurus on kuni 2 000 € ja omafinantseering vähemalt 50%. Toetuse taotlemiseks saavad ettevõtjad nõu Lääne-Viru Arenduskeskusest.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul otsivad ettevõtjad pidevalt käibe ja kasumi kasvu võimalusi, kuna tööjõukulud järjest kasvavad ja tähelepanu tuleb pöörata protsesside efektiivsuse ning produktiivsuse suurendamisele. „Hindamaks konkreetse investeeringu tasuvust, tuleb luua visioon ja tegevuskava, koguda infot olemasoleva situatsiooni kohta ning teha protsessipõhine andmeanalüüs,” selgitab Huul. Tema sõnul on mõistlik kaasata sõltumatu ekspert, et vähendada vigu ja liikuda kiiremini edasi ning üheks võimaluseks on kasutada uut toetust, mis on mõeldud esimeste sammude tegemiseks.

Toetuse saamise eelduseks on ettevõtte enesehinnangu Diginnotool küsimustiku täitmine ja  osalemine vähemalt ühel programmi kuuluval tasuta veebiseminaril, mis tutvustab praktiliste näidete kaudu, kuidas digimuutusi ettevõttes ellu viia. Toetuse projektijuhi Ermo Brecheri sõnul aitab enesehinnangu läbimine kui ka osalemine veebiseminaridel paremini mõista enda ettevõtte digitaliseerimise taset ja vajalikkust ning on seega abiks kogu taotluse koostamisel. „Korraldame kokku 5 veebiseminari, millest vähemalt ühes tuleb igal taotlejal osaleda. Veebiseminaridel tuleb juttu sellest, kuidas organisatsioonis planeerida digitaliseerimist, kuidas andmeid ära kasutades raha teenida ning millised on digitaalsed lahendused ettevõtete protsessides täna ja tulevikus“, selgitab Brecher.

Toetatavad tegevused:

  • välise eksperdi kaasamine;
  • tehnilise lahenduse soetamine.

Toetuse tingimused: 

  • Taotlejaks saab olla Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud töötleva tööstuse (jagu C) ettevõtted, kes tegutseb väljaspool Tallinna ja Tartu linna.
  • Taotluse esitamine eeldab Diginnotool täitmist ja vähemalt ühel veebiseminaril osalemist.
  • Taotlus tuleb esitada hiljemalt 28. veebruar 2022 e-maili aadressile: digi@arenduskeskused.ee
  • Tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 01. juuniks 2022 ja lõpparuanne esitatud 15. juuniks 2022.

 

Toetust annab välja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasaabil. Veebiseminare korraldatakse koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL). Lääne-Virumaal tuleb toetuse taotlemiseks pöörduda SA Lääne-Viru Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Aarne Leisalu (5044102, Aarne@arenduskeskus.ee) poole.

Lisainfo: https://www.arenduskeskused.ee/digitaliseerimisega-alustamise-toetus/

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on suurim üle-eestiline nõustamisvõrgustik, kuhu kuuluvad kõik 15 maakondlikku arenduskeskust, sh Lääne-Viru Arenduskeskus. Võrgustik pakub tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele igas maakonnas.