(LIKVIDEERIMISEL)
Mentorklubide formaat

Mentorklubid toimuvad ühekorraga üle Eesti. Ühe maakonna õpetajad kogunevad füüsiliselt ühte ruumi. Ekraani vahendusel annab üks mentor kõigile gruppidele korraga edasi kogu teema sisu. Pärast peamentori teematutvustust aitavad kohapealsed mentorid (igas klubis üks inimene, kes samuti teemat tunneb) vastata õpetajate küsimustele ning juhendada neid meeskondades välja töötama ülesandeid, mida vastavalt oma õpetatavatele ainetele ja vanuseastmetele saaks kahe mentorklubi vahelisel ajal õpilaste peal testida.

 

Mentoriteks on Eesti äriinglite võrgustiku EstBAN liikmed, programmi MyFinancier juht, finantssektori töötajad ja teised end üles andnud entusiastid/praktikud, kes teemadega pikalt tegelenud.

 

Mentorklubide eesmärk on õpetajate ja koolijuhtide rahatarkusealaste teadmiste värskendamine, edasiarendamine ja kinnistamine, et nad tunneksid end neis teemades enesekindlamalt ja oskasid neid ka õpilastele edasi anda.

Mentorklubi lõpetanud õpetajad on rahatarkuse teema käsitlemisel enesekindlad, nende enda rahaharjumused on paranenud ning nad leiavad õppekavast ja lastest lähtudes häid lõiminguvõimalusi kinnistamaks lastele nii rahatarkuse teadmisi kui ka muude õppeainete ja -pädevustealaseid teadmisi.

Soovi korral saavad mentorklubi lõpetanud õpetajad panustada hiljem järgmiste õpetajate mentorklubide toimumisse, näiteks kohapealsete mentoritena või jagades kogemuslugusid.

Kokku toimub 2021/22. õppeaasta jooksul kuus kohtumist, nende toimumisajad ja teemad on järgmised:

  • 30.09.2021: rahatarkuse alused; kulude-tulude kirjapanek ja analüüs, eelarve koostamine
  • 18.11.2021: säästmine, laenamine, finantstoodete võrdlemine: selle olulisus, nüansid, maksukeskkond, võimalused võrdlemiseks
  • 20.01.2022: investeerimise alused: miks investeerida, mis võimalused selleks on, kuidas alustada
  • 10.03.2022: jätkame investeerimise teemaga, erinevad varaklassid ja nende eelised-puudused; ettevõtlus kui investeering
  • 21.04.2022: praktiku kogemus: staažikas õpetaja või koolijuht jagab oma kogemusi rahatarkuse teema lõimimisel ja õpetamisel, eredamaid momente ja ka läbikukkumisi
  • 19.05.2022: külastatakse videotuuri vahendusel mõnda ettevõtet, arutletakse järgmistel teemadel: ettevõtte juhtimine praktikas, sh ettevõtte rahaasjad  ja selle seosed isiklike rahaasjadega

 

Esimene kokkusaamine toimub 30.septembril Aqva konverentsikeskuses.