(LIKVIDEERIMISEL)
Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsendi võrra võrreldes perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või tuluga. Hüvitist saavad taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50 protsendi võrra väiksem kui 2019. aastal. 

Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest töötajatele kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning kelle tööle asumise kuupäev hüvitist taotleva tööandja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021 ja töösuhe kestab. Tööandja ei tohi hüvitist saanud töötajaid koondada kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kahel kalendrikuul. FIE ei tohi sarnaselt tegevust peatada või lõpetada.

Töötukassa maksab töötajale hüvitist ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto). Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud ise maksma töötajale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. FIE hüvitise suurus on 584 eurot kuus. 

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021 ja aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 ainult e-töötukassas .

Täpsemalt Töötukassa veebilehel või infotelefonil 15501