(LIKVIDEERIMISEL)
Riik kavatseb eriolukorras täiendavalt toetada eesti tööinimesi ja majandust

Koroonaviiruse leviku ja selle tõkestamisega kaasneb väga suur mõju majandusele, millega seoses on Valitsus käivitamas Eesti tööinimeste ja ettevõtete olukorra leevendamiseks senistele lisaks erinevaid majanduslikke toetusmeetmeid. Planeeritud meetmete pakett on vähemalt 2 miljardit eurot. Riigi vahendid suunatakse ettevõtete toetamiseks KredEx’i ja Maaelu Edendamise SA (MES), väikeettevõtjate toetusprogrammid kavatsetakse käivitada EAS kaudu. Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi. Pakett võimaldab ka maksuvõla ajatamist 18 kuuks, ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist ja kaalutakse ka kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist. Meetmed saavad käivituda pele seda, kui Riigikogu on võtnud vastu lisaeelarve ja muutnud mitmeid seadusi.

KredEx hakkab ettevõtjate eriolukorra leevendamiseks täiendava meetmepaketina pakkuma järgmisi uusi teenuseid:

PS 01.04 toimunud KredExi kriisiabipakettide vebinari videokokkuvõtte järelvaatamise võimalus

MESis on ettevalmistamisel eriolukorra täiendavad meetmed, mis aitavad leevendada koroonapuhangust (COVID-19) tulenevaid majanduslikke raskusi põllumajandus-, toiduainetetööstuse- ja maaettevõtjatele (näiteks majutus, toitlustus jne). Valitsuskabineti nõupidamisel vastu võetud otsuse kohaselt töötatakse välja järgmised meetmed:

  • – käendused pangast väljastatud laenudele (kuni 50 miljonit eurot);
  • – käibe- ja investeerimislaen ettevõtjatele (kuni 100 miljonit eurot);
  • – põllumaa sale and lease-back-tehingud (kapitalirent), sihtfond Maakapital (kuni 50 miljonit eurot).

Töötukassa kaudu ettevõtjatele suunatud tööturu eriolukorra abipaketist saab palgaabi ettevõte, mis vastab vähemalt kahele allpool toodud tingimusele, milleks on kas:

  • ettevõtte käive või tulud on langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama ajaga;
  • ettevõttel pole tööd anda vähemalt 30%-ile töötajaskonnast koroonaviiruse tõttu;
  • ettevõte on vähendanud enda töötajate palkasid vähemalt 30.

Nendel tööandjatel aitab töötukassa tasuda vähemalt 70 protsenti iga töötaja 12 kuu keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kuus. Seejuures peavad tööandjad iga töötaja kohta lisama vähemalt 150 eurot. Tööandjad saavad kasutada töötukassa tuge kahe kuu jooksul.

Vt ka Töölepingu seaduse §37 Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral.