Alustava ettevõtja baaskoolitus

Seoses eriolukorrast tingitud muutustega, toimub baaskoolitus elektrooniliselt koosolekute ja webinaride keskkonnas Zoom. Kõikidele registreerunud osalejatele saadame osalemise info ja täpsemad juhised.

Kui Sul on veel soov osaleda, siis võta kohe ühendust ettevõtluskonsultandiga e-posti aadressil evk@arenduskeskus.ee

 

KOOLITUSE KAVA

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: 06.-07.aprill 2020 Strateegiline planeerimine väikeettevõttes- koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: 15. aprill ja 20. aprill 2020  Finantsjuhtimine ja –planeerimine- koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

III moodul: 05.-06.mai 2020 Turundus ja müük- koolitaja Urmas Kamdron

 • Turundusuuringud
 • Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

IV moodul: 13.mai 2020 Juhtimine. Äriplaanide esitlused- koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

 

Lisakoolitused:

 1. 03.2020 Turundamine Facebookis ja Instagramis – koolitaja Brit Mesipuu
 2. 05.2020 “Kuidas alustada e-äriga?” – koolitaja Martin Lond

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Epp Orgmets
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: +372 5836 7617
evk@arenduskeskus.ee
Skype epp.orgmets1