Alustava ettevõtja baaskoolitus 2023

 

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning samuti annab teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

SIHTGRUPP: ettevõtlushuviline inimene, juba alustanud ettevõtja, MTÜde esindajad

OSALEMINE: sooviavalduse alusel, koolitusgrupis on osalejate arv piiratud

OSALUSTASU: 50 eurot, mis sisaldab ruumirenti, koolitusel osalemist ja koolitusmaterjale.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: 27.-28.veebruar - Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – koolitaja Elmo Puidet

II moodul: 10. ja 17. märts Finantsjuhtimine ja -planeerimine – koolitaja Kristo Krumm

III moodul: 06. ja 13. aprill – Turundus ja müük. Koolitaja Priit Kuuskme

IV moodul: 25.04 ja 02.05 – Juhtimine ja äriplaanide esitlused – koolitaja Elmo Puidet

 

Koolitusprogramm on üles ehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Koolitus toimub Rakveres

Alustava ettevõtja baaskoolituse korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Täiendav info ja registreerimine e-postil evk@arenduskeskus.ee

Epp Orgmets
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: +372 5836 7617
evk@arenduskeskus.ee
Skype epp.orgmets1