Alustava ettevõtja baaskoolitus 2021

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning annab teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

 

SIHTGRUPP: ettevõtlushuviline inimene, juba alustanud ettevõtja, MTÜde esindajad

OSALEMINE: sooviavalduse alusel, koolitusgrupis on osalejate arv piiratud

OSALUSTASU: 50 eurot, mis sisaldab ruumirenti, koolitusel osalemist ja koolitusmaterjale.

TOIMUMISKOHT: Aqva Hotel & Spa konverentsiruumis (Parkali 4, Rakvere)

TOIMUMISAEG: koolituspäevad toimuvad 10.00 - 17.00

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: 08.-09. märts - Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja vision
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenuse disain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: 23.-24. märts - Turundus ja müük- koolitaja Urmas Kamdron

 • Turundusuuringud
 • Turundustööriistad ja -valikud
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja – argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: 07.-08. aprill – Finantsjuhtimine ja -planeerimine – koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusanalüüs
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: 26.-27. aprill – Juhtimine ja äriplaanide esitlused – koolitaja Elmo Puidet

 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnered
 • Äriplaanide esitlused

Koolitusprogramm on üles ehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

 

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtlusega alustamisel ja ettevõtte arendamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Osalemiseks registreeri SIIN

Alustava ettevõtja baaskoolituse korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Epp Orgmets
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: +372 5836 7617
evk@arenduskeskus.ee
Skype epp.orgmets1