Nõustamisteenus

Maakondlikud arenduskeskused nõustavad alustavaid ettevõtjaid järgmistel teemadel:
1) Kuidas alustada oma ettevõtet?

 • Sobivaima ettevõtlusvormi valik, äriühingute registreerimine;

2) Kas äriidee edukaks käivitamiseks on kõik vajalikud teemad piisavalt põhjalikult läbi mõeldud?

3) Milliseid teadmisi tuleks omandada enne oma ettevõtte käivitamist?

4) Milleks äriplaan on vajalik?

 • Kuidas koostada äriplaani nii, et sellest oleks tulevikus kasu?
 • Kust on võimalik saada vajalikku eelinfot äriplaani koostamiseks?
 • Kas äriplaanis on arvestatud kõikide vajalike kulutustega?
 • Kuidas koostada finantsprognoose oma äriplaanile?
 • Kust leida allikaid oma äriidee rahastamiseks?
 • Milliseid makse tuleb ettevõtjana maksta?
 • Kuidas arvestada maksusid?
 • Kas ma olen oma tootmise/teenuse osutamise protsessi põhjalikult läbi mõelnud?
 • Kuidas tutvustada oma tooteid/teenuseid klientidele?
 • Milliseid müügikanaleid on võimalik kasutada oma toodete/teenuste turustamiseks?
 • Kuidas leida tarnijaid või allhankijaid? Kellega on võimalik vahetada teadmisi ja kogemusi?
 • Kellega teha koostööd oma toodete/teenuste edukamaks müügiks?
 • Kuidas leida endale sobivaid töötajaid?
 • Kuidas sõlmida töölepinguid?
 • Kuidas tõsta oma töötajate motivatsiooni?
 • Kuidas planeerida oma ettevõtte tegevust pikemaks perioodiks?
 • Kuidas juhtida inimesi ja protsesse?

Nõustamine maakondlikus arenduskeskuses on alustava ettevõtja jaoks TASUTA!

Epp Orgmets
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: +372 5836 7617
evk@arenduskeskus.ee
Skype epp.orgmets1