PATEE 2021 programmi tegevused

PATEE 2021 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna edendamine, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks ning ettevõtjate koostöövõrgustikke.

Sellel aastal jätkame Lääne-Virumaa tootmisettevõtetele võimalust osaleda ettevõtte tootmise juhtimise arenguprogrammis sh. saada ettevõtte tootmisprotsessi korralduse ja digitaliseerimise süstematiseeritud võrdleva ülevaate.

Aastal 2021 kaasame ettevõtted ringmajanduse programmi, kus ettevõtetele antakse detailne tulemusraport ettevõte ringmajanduse valdkonna arendamise tänase seisu kohta ning mida ta peaks tegema, et edasi areneda. Lisaks antakse detailne kokkuvõte ringmajanduse tegevusplaanidele, väärtuspakkumine ja tegevusplaan igale ettevõttele oma toodetes ja teenustes ringdisaini rakendamiseks. 

Ettevõtete võrgustumise valdkonnas toimuvad seminarid, infopäevad, arengureisid ning erinevate teadusasutuse ja ettevõtete külastused.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus avas hanke Lääne-Viru maakonna turismi objektide kaardistuseks ja külastajateekondade temaatiline grupeerimiseks. Külastajateekondade valik peab toetama piirkonnaspetsiifiliste toodete ja koostöövõrgustike arengut vastavalt kohalikule eripärale ning olema suunatud eelkõige siseturistile.

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2021.a planeeritud 70 379 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

        

Rasmus Lindmaa
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE PROGRAMMI JUHT
Tel: 372 58191490
rasmus@arenduskeskus.ee

PATEE 2020 programmi tegevused
Uuringu"Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks" esitlus
PATEE 2019 programmi tegevused
Messikoolitus
Tallinna Tehnikaülikooli laborite külastus
TSENTER infopäev Rakveres
PATEE 2018 programmi tegevused
Tootearendusprogramm 2018
Turundusarenguprogramm 2018
Kohaliku toidu vestlusring Tšilli sügislaadal
PATEE 2017 programmi tegevused
Infopäev 28.03.2017
Arengureis Lõuna-Eestisse
Koolituspäev "Enesejuhtimine"
Koolituspäev "Mälutreening"
Koolituspäev "Digiturundus"
Infopäev LEANi rakendamisest ettevõttes
Arengureis Mulgimaale
Infopäev 29.09.2017
Arengureis Saksamaale
Ekspordi- ja müügiarenguprogramm
PATEE 2015-2016 programmi tegevused

PATEE 2020 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna edendamine, luues ettevõtjate koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, lähtuvalt globaalsetest trendidest nagu seda on ringmajandus ja ringdisain tootmises. PATEE projekti raames alustame Lääne-Viru maakonna ettevõtele mõeldud ringmajanduse arenguprogrammiga, mis hõlmab erinevaid koolitusi ja seminare.

Lisaks toimuvad: seminarid, infopäevad, arengureisid ning erinevate teadusasutuse ja ettevõtete külastused.

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2020.a planeeritud 60,456 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Eelmisel aastal valmis Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt tellitud ning Geomedia OÜ poolt läbiviidud maakonda käsitlev uuring "Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks“, mida esitles veebruari alguses uuringu juht Rivo Noorkõiv kohalike omavalitsuste juhtidele ja arendusspetsialistidele. Osalema olid kutsutud ka maakondlikud haridusasutused ja VIROLi esindajad. Lisaks uuringu tutvustusele, arutati ka üldiselt maakonna arengut puudutavaid teemasid.

PATEE 2019 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.

2019.aasta tegevused on suunatud ettevõtete innovatsiooni- ja ekspordivõimekuse kasvule ja maakonna ettevõtete omavahelise koostöö tugevdamisele. Tegevusi on planeeritud kõigile neljale võtmesektorile.

2019.a on plaanis läbi viia koolituspäevad tootearenduse, turunduse, ekspordi valdkondades. Lisaks toimuvad infopäevad ning erinevate teadusasutuse ja ettevõtete külastused.

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2019.a planeeritud 71 207,34 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

        

Messikoolitus

 7.märtsil toimuva messikoolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja tööriistad, kuidas saada messil osalemisest maksimaalne kasu.

Sihtrühmaks on Lääne-Virumaa puidu-, toidu- ja metallitöötlemise väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Koht: Art Hotelli Roheline saal (asub hotelli hoones) Lai 18, Rakvere 
Aeg: 10:00 – 17:00

Koolitusel osalemise maksumus maakonna ettevõtetele 15 EUR/osaleja. 
Koolituse rahaline väärtus 240 EUR/osaleja.

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine SIIN
Registreerimise tähtaeg on 01.märts. 

Koolituspäeva teemad:
• Messi eeltöö - 
Miks messile? Kuidas saada messist maksimaalne kasu? Mess kui investeering ja kuidas tagada selle tasuvus?
Eesmärkide seadmine. 
Kontaktid – kuidas saada?
Tagasiside kogumine – kuidas saada?
Turu-uuringu läbiviimine – kuidas teha?
Usalduse tõstmine – kuidas teha?
Meediakära – kuidas teha?
Ideede ja kontseptsioonide, prototüüpide testimine – kuidas teha?
Ideede kogumine – kuidas teha?
Ettevalmistus messiks: Millega eristute, konkurentsieelised, strateegia, kliendid. Keda messil ootate?
• Turundus – 
SÕNUM sihtturule. Kuidas seda sõnumit edastada. Müügiargumendid. Nn. wow-efektiga faktid. Kanalid info edastamiseks. 
Kliendisuhted. Kuidas tagada maksimaalselt väärtuslike kliendikontakte messilt? Erinevad kliendigrupid ja taktika igaühega. Külastajate kutsumine ja kohtumiste korraldamine messil
Turundusmaterjalide tootmine. Materjalid messil (kohapeal vaatamiseks, kaasa andmiseks jne)
Kuidas usaldust ehitada? Referentsid, eelnev meediakajastus, jne. Maine, mulje ja kuidas seda saavutada?
Töö pressiga, pressiteade, press-kit, jms.
• Töö messiboksis – 
Messiboksis osalemine. Töökorraldus boksis. 
Käitumisnormid ja reeglid stendis. Kuidas peaks käituma. Kuidas ei tohiks käituda
Suhtlemine klientidega (klientidega kontakteerumine, „jäämurdjad“, kuidas alustada). Suhtlemine ajakirjandusega
Kliendi soovide ja vajaduste väljaselgitamine. Kuidas teha turu-uuringut ja koguda tagasisidet?
Toote/teenuse esitlemine
Kliendikontakti registreerimine
Töö väljaspool messiboksi (õhtusöögid, vastuvõtud, seminarid, jne.)
Läbirääkimised ja sellega seonduvad nüansid
Messi järeltöö – 
Messitulemuste analüüs, võrdlemine esmaste eesmärkidega ja kokkuvõte
Edasiste sammude planeerimine, vastutusvaldkondade ja tööülesannete jagamine. Ajakava. 
Töö klientidega pärast messi. Järjepidevus. 

      Koolitaja Jakob Saks. 

Jakob on ettevõtja ja eksportöör, üle 18 aasta seotud rahvusvaheliste läbirääkimistega. Ta on aidanud Taani ettevõtetel pidada koostööläbirääkimisi Eestis, töötades Taani Saatkonnas majandusnõunikuna; konsulteerinud Taani ettevõtete sisenemist lähiturgudele Taanis sealse Kesk- ja Väikeettevõtete Assotsiatsiooni juures töötades. Peale magistrikraadi omandamist Copenhagen Business School’is suundus ta ennast täiendama Venetsueelasse. Hiljem istus Jakob innovaatilise Eesti väiketootja NeoQi eest läbirääkimiste laua taga nii Araabia maades, Aasias kui ka Ladina-Ameerikas. Tema viieaastasesse Hispaanias töötamise perioodi mahtus nii DRV-Phytolab Group’i ekspordi juhtimine ligi 80-sse riiki maailmas, kus rahvusvahelised läbirääkimised olid tema jaoks igapäevane tegevus, kui ka Eesti ettevõtete eest seismine Hispaania turul. Alates 2005 suundus ta ettevõtlusesse, käivitades tänaseni ettevõtteid. Peale Neikid Resto ja Foody Alleni on maailmaturule viidud innovaatilisi off-road motospordi tooteid eksportiv Rabaconda, ning hetkel on ta käivitamas digitaalset turuplatsi Dentilink, mis on mõeldud proteesimistöödele hambaravis.

 NB! Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt programmi korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega abiks (VTA). Kõik programmis osalejad annavad registreerumisega oma nõusoleku VTA arvestamiseks. Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot.

Kontrolli ettevõtte VTA jääki https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Programmikoordinaator: merle@arenduskeskus.ee; tel 58 191490

Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu, omaosalusse on panustanud Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ning läbiviija on SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Tallinna Tehnikaülikooli laborite külastus

21.märtsil toimub Tallinna Tehnikaülikooli laborite külastus

Tallinna Tehnikaülikooli arengu üheks nurgakiviks on olla Eesti majandusarengu ja innovatsiooni edendaja, uute teadmiste ja tehnoloogiate siirdaja. Laborid pakuvad ettevõtetele võimalust rentida/osta juba välja arendatud lahendusi või leitakse koostöös ettevõttega lahendus konkreetsele probleemile.

Arengureisi eesmärgiks on tõsta ettevõtjate teadlikust koostöövõimalustest haridusasutustega. Kasutades juba olemasolevaid lahendusi või tellides just nende vajadustele vastavaid teenuseid saavad ettevõtted suurendada nt tootmisefektiivsust või lahendada mõne tootearenduse või tootmisprotsessi takistuse.

Sihtrühmaks on Lääne-Virumaa puidu-ja metallitöötlemise väikesed- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Päevakava:

 • 8:00 väljasõit Rakverest AQVA hotelli parklast
 • 10:00 – 11:00 TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse ja ADAPTER´i tutvustus
 • 11:00 – 12:00 TalTech puidutehnoloogia labor - materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi koosseisu kuuluv labor tegeleb puidu, puitmaterjalide, puitpolümeerkomposiitide ja teiste looduslike materjalide ning mööbli uurimise, arendamise ja katsetamistega. Lisainfo SIIN.
 • 12:00 – 13:00 lõuna
 • 13:00 – 16:00 TalTech mehaanika ja tööstustehnika instituudi laborid. Tarkade tehnoloogiate ja robootika teaduskeskuse tegvussuundadeks on tootmistehnoloogiad ja tootmise optimeerimine, automatiseerimine, 3D skaneerimine jne Lisainfo SIIN
  Mehaanika ja metroloogia katselabor - olulisemateks teenusteks on keevisliidete kontroll, mehaanilised katsetused, materjali margi vastavused, mikrostruktuuriuuringud ning purunemisanalüüsid. Lisaks konsultatsioonid ja katsetused lähtudes kliendi vajadustest võimaldades seeläbi toodete ja tootmisprotsesside parendamist. Labori akrediteering võimaldab Eesti firmadel katsetada laboris eksporttoodangu tootmiseks vajalikke keevisliiteid ja materjale. Lisainfo SIIN.

Registreeru SIIN

Maakonna ettevõtetele on arengureisil osalemine tasuta. 
Kohtade arv on piiratud.

Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendab Rahandusministeerium. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Programmikoordinaator: merle@arenduskeskus.ee; tel 58 191490

TSENTER infopäev Rakveres

 29. märtsil tuleb Rakvere ettevõtjatega kohtuma ja puiduvaldkonna võimalikke arengusuundi tutvustama puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER.

Lääne-Virumaa puidutööstus annab tööd peaaegu 800 inimesele, mööblitööstus ligi 700 inimesele. Valdav osa ettevõtetest asub Harjumaal, aga kui võrrelda mööblitööstuses hõivatud inimeste arvu elanike koguarvuga, siis on Lääne-Virumaa Eestis neljandal kohal.

Puidu- ja mööblitööstus on Eestis pikkade traditsioonidega sektor, mis on oluliseks tööandjaks maapiirkondades ning aitab väärindada kodumaist toorainet – rohelist kulda. Lisaks suurtele ja edukatele tootjatele on Eestis ja ka Virumaal palju väiksemaid kohalikke tegijaid ning „mees ja koer“ tüüpi ettevõtmisi, mille olemasolu toetab elu pealinnast kaugemates piirkondades.

Eesti mööblitööstusel läheb praegu hästi, sest tellimusi ja töid on piisavalt. Probleemi nähakse eelkõige materjalide ja tööjõu kallinemises ning töökäte nappuses. Teemaks pole ainult tööliste puudus, vajaka jääb ka projekteerijatest, puidumasinatel töötajatest, mehhatroonikutest ja juhtidest. On ettevõtteid, kus tellimuste rohkuse tõttu peaks mahtu suurendama, kuid töötajaid teise vahetuse avamiseks pole. Probleeme on teisigi, näiteks on juhte, kes alustasid oma äri koos vabariigi taasiseseisvumisega ning on tänaseks väsinud ja soovivad ettevõtte üle anda või maha müüa, aga raske on leida inimest, kes sooviks nende ettevõtet edasi juhtida või ära osta. 

Eesti odavama tööjõu eelis on maailma mõistes oma tähtsuse kaotanud, edasi viivad ainult tootearendus, automatiseerimine ja tootmise efektiivistamine. Ettevõtjad teavad, et ellujäämiseks tuleb pidevalt areneda, aga kuidas siis ikkagi alustada, kui tegevuskulud ja sisendid söövad kogu kasumi ära, investeerimiseks raha napib ja need tootmise juhtimise programmid tunduvad ainult suurtele ja edukatele olevat.

Võluvitsa, mis aitaks iga ettevõtjat, pole olemas, aga on võimalus leida endale õige teeots, kust edasi minna. Võrumaa Kutsehariduskeskuse juurde on loodud kompetentsikeskus TSENTER, mille eesmärgiks on harida ja aidata puidu- ja mööblivaldkonna ettevõtteid. Tootearendus, prototüüpide tegemine, abi joonestamises ja viimistlemises ning vajalike kontaktide leidmises – see on osa loetelust, mida TSENTER ettevõtjatele pakkuda saab, seda nii koolituste, rakendusuuringute kui ka personaalsetele päringutele vastamise näol. Kui TSENTER ei suuda küsimust lahendada, siis edastatakse kontakt, kuhu pöörduda.
TSENTER asub küll Võrumaal ja suur osa klientidest Lõuna-Eestis, aga koolitustel on osalenud, teenuseid tellinud või päringuid saatnud ettevõtjad üle Eesti. See on ka põhjus, miks TSENTER tuleb üheks päevaks Rakverre, et virumaalastega kohtuda, tutvustada ettevõtetele huvi pakkuvaid teemasid tootearendusest, viimistlusvõimalustest, tootmise juhtimisest jms. Et jutt poleks liiga teoreetiline, siis räägitakse konkreetsete näidete põhjal – millist tuge TSENTER puidu- ja mööbliettevõtetele pakkunud on ning mis võimalused ja toetused tulevikus arenemisvõimalusi pakuvad. 

29. märtsil kl 11-13 toimuvale kohtumisele on oodatud nii suuremad kui ka väiksemad puiduvaldkonna tegijad. Otsime koos võimalusi, kuidas tootmist arendada ja rohelist kulda paremini väärindada.

Registreeri end osalejaks SIIN.  

Hille Lillemägi, TSENTER

  

PATEE 2018 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suuantud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.

2018 aastal jätkatakse tegevusi juba eelneval kahel aastal fookuses olnud puidu- ja toidutöötlemise sektori ettevõtete suunal, kuid lisaks on kutsutud programmist osa saama ka metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektori ettevõtete esindajad.

2018 aastal on plaanis tuua ettevõtjateni kaks suuremat koolitusprogrammi, millest esimene arendab praktilisi teadmisi ja oskusi turunduse- ning teine tootearenduse valdkonnas. Lisaks mitmed infopäevad ja arengureisid erinevatesse eestis tegutsevatesse ettevõtetesse ning ettevõtlust toetavatesse teadusasutustesse.

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2018 aastaks planeeritud 63 622,95 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.

Tootearendusprogramm 2018

Lääne-Virumaa ettevõtjad osalesid 18.09 - 17.12 toimunud 6-päevases praktilises tootearenguprogrammis.

Koolituprogrammi jooksul osalejad

·         said praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, 
          mis võimaldavad tootearendusega seotud isikutel oma rolli veelgi paremini täita; 
·         käisid samm-sammult ja süstematiseeritult läbi kogu tootearendustsükli;
·         mõtlesid tootearendusega seonduvatele olulistele nüanssidele, 
          said teada, mida tasub tulemuste saavutamise ja riskide maandamise nimel silmas pidada;
·         vahetasid rühmatööde ja arutelude käigus praktilisi kogemusi.
 

Läbitud teemad:

18.sept „Kuidas jõuda läbimurdelise ideeni?“
· Kust otsida innovaatilisi ideid
· Kuidas stimuleerida loovust
· Erinevad käsitlused, mis on andnud tulemusi ja mida neist õppida
· Innovatsiooni olemus
· Mida teha organisatsioonis innovatsiooni tagamiseks
· Kuidas arendada endas loovat mõtlemist

 11.okt „Kõik saab alguse kliendist...“
· Kes on meie (potentsiaalsed) kliendid
· Kliendi ootuste ja probleemide kaardistamine
· Väärtusinnovatsioon
· Väärtuspakkumise koostamine
· Klientide kaasamine arendusprojektidesse ja ideede leidmisse
· Erinevate uuringute-kaardistuste läbiviimine
· Ärimudeli esimesed sammud

 29.okt „Idee arendamine – samm-sammuline tootearendus“
· Mida on vaja teha väärtuspakkumise realiseerimiseks
· Toote kavandamise ja arendamise protsess
· Klassikalised ja agiilsed meetodid
· Kliendikeskne tootearendus, QFD rakendamine
· Täiustamisideede süstematiseerimine
· Kolleegide, klientide ja partnerite kaasamine arendusprotsessi
· Ärimudeli järgmised sammud

 12.nov „Tootearenduse majanduslikud aspektid“
· Kavandatava toote omahind
· Kavandatavad mahud, argumentatsioon
· Prognoositavad rahavood
· Arendusprojekti tasuvuse analüüs
· Äriplaani ettevalmistamine
· Kuidas tagada arendusprojektide rahastamine
· Ärimudeli järgmised sammud

 22.nov „Teekond ideest tooteni ja intellektuaalse omandi õiguskaitse“
· Tööstusomandi õiguskaitsega seonduvad üldised põhimõtted. Mis on tööstusomand ja
kas seda tasub kaitsta
· Kaubamärgi õiguskaitse - registreerimine, võimalikud meetmed õiguste rikkumisel
· Tööstusdisaini õiguskaitse - registreerimine, võimalikud meetmed õiguste rikkumisel
· Leiutis ja leiutisele kaitse taotlemine (patent, kasulik mudel)
· Patendiuuringute läbiviimine
· Toote juurutamisprotsess
· Toote toodetavaks muutmine
· Prototüübi ja toote testimine
· Turu-, keskkonna- ja ohutusnõuded
· Uue tootega seonduvate toimingute lõimimine juhtimissüsteemiga

 17.dets „Teekond tootest rahani“
· Toote elutsükkel
· Tooteportfelli juhtimine
· Sihtsegmentide analüüsimine, täpsustamine
· Toimivate turundusmeetmete kavandamine
· Kohalik turg ja eksporditurud
· Turundusplaani koostamine ja elluviimine
· Ärimudeli viimased sammud
· Programmi kokkuvõte
· Ärimudeli kokkuvõte

                                                                                                                                                             

 Tootearendusprogrammi juhtivkoolitaja Jussi Onoper, OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, enam kui 20-aastase kogemusega juhtimiskonsultant, kes on nõustanud ja hinnanud parimaid ettevõtteid nii Eestis kui ka Euroopas. Jussi on rahvusvaheliste standardite kohaselt akrediteeritud nõustaja (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional). 

Tootearendusprogrammis oli 15 osalejat 12-st maakonna ettevõttest. 

Tootearendusprogrammi koolitused: 

Osalejatele tagasiside:

- oluliseks pean erinevaid analüüse arendusprotsessi käigus ja sellest tulenevalt otsuste langetamist; 

- hea ülevaade intellektuaalse omandi kaitsest; 

- tänu koolitusele olen võtnud sortimendist välja tooted, mis ei müü. saanud julgust rohkem öelda ja analüüsida toote eluiga ja kasumlikkust. 

 Programmikoordinaator: merle@arenduskeskus.ee; tel 58 191490

Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu, omaosalusse on panustanud Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ning läbiviija on SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

                                

Turundusarenguprogramm 2018

Turundusarenguprogrammi  kuus sisukat koolituspäeva toimusid 29.maist 22.novembrini. 

Turundusega alustamiseks ja pildil olemiseks ei ole vaja suurt eelarvet ja meediaagentuuri. Koolituspäevadel rõhuti asjadele, mida igaüks enda huvides üsna lihtsa vaevaga ise ära teha saab, piisab vaid tahtest ja pealehakkamisest. Arenguprogrammi eesmärgiks oli anda osalistele ülevaade kaasaegsetest turundustrendidest ja õpetada reaalselt kasutama kaasaegseid turundustööriistu.

Kui senised turunduskoolitused on reeglina ühepäevased ja kõiki teemasid pinnapealselt käsitlevad, siis selle arenguprogrammi põhirõhk oli süviti minemisel ja kaasategemisel.

Arenguprogrammis oli kokku neli koolitusmoodulit, mille käigus sai jooksvalt teha harjutusi kaasa ja kaks praktikapäeva, kus koolitajatega koos oli võimalus üle vaadata praktilised tegevused oma ettevõtte turundamiseks.

Koolituse käigus räägiti klientuuri valikust, internetiturunduse strateegilisest plaanist, interetis toimivates müügimudelitest, turunduse tööriistadest, kliendi teekonnast kodulehel, sagedasematest vigadest kodulehtede loomisel ja tellimisel, turundusest sotsiaalmeedias: Facebookis, Instagramis, LinkedInis, kodulehe külastatavuse kasvatamisest läbi Goolge otsimootori, konkreetsetest näidetest, mis toimib ja mis mitte.

Koolitajateks olid Eestis tunnustatud ettevõtjad/praktikud.

Turundusprogrammis osalesid 13 ettevõtte esindajad. 

Kokku toimus 6 koolituspäeva. 

EESMÄRGID:

• Edendada turundusteadlikkust Lääne-Virumaa ettevõtetes.
• Tugevdada ettevõttete konkurentisvõimekust, läbi teadlikuma turundamise.
• Anda ülevaade kaasaegsetest turundustehnikatest.
• Õpetada reaalselt kasutama erinevaid võtteid kaasaegsete turundustööristade kasutamiseks.
• Programmi läbinutele väljastatakse "tunnustus".

AJAKAVA:
Kuupäev         Koolitaja
1) 29.05.2018 Timo Porval/Lavii
2) 08.06.2018 Taavi Tammpere /Socialfly 
3) 21.06.2018 Priit Pedastsaar /Elixir
4) 03.10.2018 Sven Nuum ja Teet Torim /BoostMe OÜ (Boost Yourself)
5) 25.10.2018 Timo Porvali praktikum
6) 29.11.2018 Taavi Tammpere ja Priit Pedastsaari praktikum 

KOHT: Rakvere, Art Hotell seminariruum Lai 18
KELLAAEG: Koolituspäevad algavad kell 10.00 ja lõpevad kell 17.00

KOOLITUSPÄEVADE SISU: 
1) Timo Porval
"Kuidas internetis turundada nii, et see poleks mitte kulu, vaid investeering? Strateegiast taktikaliste tööriistadeni.“
• Mis on ettevõttes peamine asi, mis takistab järgmisele tasemele jõudmist?
• Milline on sisusturunduse töötav strateegia ja loogika, et päriselt kliente juurde saada?
• Milliseid sisuturunduse komponente Eesti turul kasutada, et sisuturundus oleks investeering?
• Kuidas genereerida sisuks ideid, et nendest enam kunagi puudus ei oleks?
• Kas ja kuidas loodud sisu levitama peaks, et kliendid tuleks?
• Kuidas sisuturundust mõõta tuleks, et hinnata, kui hästi sul läheb?
• Tööriistad, mida sisuturunduses kasutada ja mis elu lihtsamaks teevad.
• Kuidas käib sisuturundus läbi e-raamatu? Samm-sammuline mudel.
• 21+ pealkirja mudelit, mida sisuturunduses kohe kasutusele võtta.
• Müügilehtedel olevad komponendid, mis aitavad tõsta klientide saamise tõenäosust.
• Kuidas teha sisuturundust ka siis, kui selleks absoluutselt aega ei ole? 

2) Priit Pedastsaar 
“Veebiloomise A ja O – lähteülesande püstitus ja protsess üldisemalt.“
Kodulehe eesmärk. Milleks koduleht?
• Kodulehtede maksumus (domeen, hosting, templiidid, sisuhaldus).
• Kliendi teekond kodulehel.
• Kodulehe analüüsimine.
• Kodulehe sisuloome ja SEO.
• Sagedasemad vead kodulehe loomisel ja tellimisel.
• Levinumad kodulehtede platvormid.
• Kodulehtede tüübid (tutvustavad, müüki toetavad, veebipoed)

3) Taavi Tammpere
“Kaasaegsed turundustrendid ja tööriistad“
• Sotsiaalmeedia turundus vs. traditsiooniline turundus. Sisuturunduse võimalused sotsiaalmeedias. Sotsiaalmeedia kasutus Eestis.
• Sotsiaalmeedia kanalite eesmärgid.
• Kliendini jõudmine läbi reklaami. 5-3-2 reegel sotsiaalmeedias postitamiseks.
• Facebooki reklaamivõimalused. Facebooki algoritm Edge Rank.
• Instagrami eripärad ja algoritim. Instagrami reklaamivõimalused.
• LinkedIn'i eripärad ja reklaamivõimalused. Linkide postitamine ja pealkirjade valik.

4) Teet Torim ja Sven Nuum                                                                                                                    Unusta ülemakstud ja väheefektiivsed bänner-, print- ja raadioreklaamid! Sinu äriedu tagavad Facebook, Instagram ja Google. 5 tunniga ettevõttele hoog sisse. 

 • Kuidas läbi sotsiaalmeedia kasvatada otseliiklust kodulehele ja orgaanilist otsingutulemust Google´s. 
 • kuidas teha koostööd blogijate ja instagramijatega oma toote reklaamimisel. 
 • kuidas luua Facebookis poolautomaatseid kampaaniaid, mis toovad 24/7/365 uusi külastusi. 
 • kuidas olemasoleva kliendibaasi põhjal luua nendesarnane "soe" publik. 
 • miks inimesed sinu kodulehelt ilma ostuta lahkuvad. 
 • konkreetsed näited, ebaõnnestumised, katsetused ja õppetunnid. 

5) Timo Porval - praktiline koolitus. 

 • Milline on sisusturunduse töötav strateegia ja loogika, et päriselt kliente juurde saada.
 • Milliseid sisuturunduse komponente Eesti turul kasutada, et sisuturundus oleks investeering.
 • Kuidas genereerida sisuks ideid, et sul nendest enam kunagi puudus ei oleks.
 • Kas ja kuidas loodud sisu levitama peaks, et kliendid tuleks.
 • Kuidas sisuturundust mõõta tuleks, et hinnata, kui hästi sul läheb.
 • Tööriistad, mida ma sisuturunduses kasutan ja mis ka sinu elu lihtsamaks teevad.
 • Kuidas käib sisuturundus läbi e-raamatu. Samm-sammuline mudel, mida ise kasutame.
 • Pealkirja mudelid, mida sisuturunduses kohe kasutusele saad võtta.
 • Müügilehtedel olevad komponendid, mis aitavad tõsta klientide saamise tõenäosust.
 • Kuidas teha sisuturundust ka siis, kui sul selleks absoluutselt aega ei ole. Annan ette konkreetse protsessi, mida sellisel juhul teha.
 • Mis loom on SEO aastal 2018. Ehk kuidas olla Googles konkurentidest eespool
 • Lisaks numbreid-müüte-õppetunde
 • Loomulikult teeme praktilisi harjutusi, et teadmised kinnistuks.

6) Taavi Tammpere ja Priit Pedastsaar - praktiline koolitus. 

 • Disain ja visualiseerimine.
 • Kodulehe mõõdistamine.
 • Korduma kippuvad küsimused.
 • Vaatame üle osalejate veebilehed.
 • Potentsiaalsed eesmärgid sotsiaalmeedias kampaania tegemisel
 • Õige sihtrühma valimine
 • Reklaamide split testimine
 • Kampaania mõõdikute paika panemine
 • Piirangud sotsiaalmeedias kampaaniate tegemisel
 • Kampaania õnnestumise mõõtmine

 

KOOLITAJAD:

Timo Porval – digiagentuur Lavii, lavii.ee
Timo on internetiturunduse entusiast, kes keskendub tulemusele ja mõõdetavusele, kliendi kasule. Lemmikteemad: digiturunduse strateegia, veebilehtede tulemuslikkuse parandamine ja müügimudelite leidmine.

     

Priit Pedastsaar – www.elixir.ee
Loov- ja prototüüpimisagentuuri Elixir juht ja ideoloog.  Aianduse doktor, veebi- lehtede entusiast ning tuntud start-up  ettevõtte Click & Grow virtuaalaednik. Loonud ja nõustanud  veebiehitust alates pisikestest elustiiliettevõtetest kuni  kõrgdisaini, ülikoolide ja tootmisettevõteteni välja.

Taavi Tammpere – www.socialfly.ee
Taavi on oma ala praktik, kes on e-strateegiate ja virtuaalsete kliendisuhete loomisega tegelenud juba aastaid. Ta õpetab Estonian Busines Schoolis sotsiaalmeedia turundust nii Tallinnas kui ka Helsingis. Taavi on Digital Marketing Manager Eesti start up’is Like a Local Guide. Taavi eesmärk on aidata saavutada läbi e-kanalite maksimaalseid tulemusi minimaalse pingutusega.

  

     Teet Torim ja Sven Nuum - Boost Yourself asutajad, nullist.ee 

Mehed, kes toodavad Saaremaal Boost Yourself    supertoitude segusid, mida müüvad läbi e-poe Põhja-Ameerikani. On nullist pannud püsti ära, mis tegi esimesel täisaastal üle 120 000€ müüki ja teisel aastal neljakordistas selle tulemuse. On jõudnud Digitegu, E-tegu ja kasutajasõbralike veebipoodide finaali. 

Turundusprogrammi koolitused: 

      

Osalejate tagasiside: 

- Üliväga inspireeriv ja postiivne. Kodulehe töötav ülesehitus ja kogu ettevõtte internetiturundus tundub paraja segadusena aga süvenedes on see väga loogiline ja teisiti olla ei saakski. Jääb vaid imestada kuidas ise enne selle peale ei tulnud.

- Andsid konkreetse soovituse, et Instagram ei ole kõigi äride jaoks ja see oligi kõige parem, sest saan nüüd südamerahus oma aega mujale kulutada. Samas andis ta mulle häid ideid ja arusaama heade reklaampiltide tegemisest.

- Kõige kasulikum oli veebilehe ülesehituse analüüs.

Programmikoordinaator: merle@arenduskeskus.ee; tel 58 191490

Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu, omaosalusse on panustanud Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit ning läbiviija on SA Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK).

 

Kohaliku toidu vestlusringid Tšilli sügislaadal

 6.oktoobril 2018a toimus Rakveres Tšilli sügislaadal kaheosaline vestlusring kohaliku päritoluga toidu teemadel. Aruteludes osalesid ka PATEE programmi kuuluvate toiduettevõtete esindajad – Jan Inno (Matsimoka OÜ), Nele Rogenbaum (Arkna mõis), Aili Taal (MTÜ Virumaa Mahetootjad, Taali Mesila OÜ), Katrin Luke (Karepa Ravimtaimeaed), Georg Lužkov (Hõbeda mõis OÜ) ja Rakvere OTT koordinaator Ele Sööl. 

Mõlema vestlusringi peamised küsimused olid – miks tarbija ei eelista kohalikku toitu ja mida saaksid toidutootjad, kogukond ja omavalitsused teha kohaliku toidu tarbimise suurendamiseks.

Kohaliku toidu eelistena toodi välja puhta toidu head mõju tervisele, suhtlusvõimalust tootjaga, võimalust operatiivselt toodet muuta, lühikest tarneahelat ja -aega, otse tootjalt tarbijale eelist (OTT), kohaliku tootja toetamist tarbija poolt toote ostmisega. 

Arutelusid juhtis Emil Rutiku.

                       Jan Inno, Nele Rogenbaum, Aita Taal     

                      

PATEE 2017 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suuantud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks innovaatiliste
toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.  

2017 aastal jätkatakse tegevusi juba eelneval aastal fookuses olnud puidusektori suunal kuid lisaks on kutsutud osalema erinevatel koolitustel ka toidu- ja metallitöötlemise sektori ettevõtete esindajad ning samuti transpordi-logistika omad.

Pearõhk 2017 aatal on toidsuektori ettevõtete koostöövõrgustiku algatamisel, mis hõlmab endas kahte arengureisi valdkonnapõhistesse ettevõtetesse ja asutustesse. Üks arenguresi on Eesti-sisene ja teine välisreis. 

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2017 aastaks planeeritud 64 757 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.

Toidusektori infopäev

 28. märtsil 2017.a toimus PATEE programmi raames esimene toidusektoris tegutsevate ettevõtjate esindajate kokkusaamine Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel.

Infopäevale olid kutsutud nii Lääne-Virumaa kui ka mõned Ida-Virumaa ettevõtjad, et tutvustada neile programmi eesmärke ja tegevusi ning ühtlasi ergutada kaasa rääkima ja ettepanekuid tegema koolituste teemade ning arengureiside osas.

Lisaks programmi tutvustamisele oli infopäevale kutsutud esinema ka Kadri Kuusmik, kes tutuvustas Viru Toidu märki ning kõneles MTÜ Kohalik Toit tegemistest ja eesmärkidest (vt. lisa virutoit.ee/). Samuti tutvustas esineja MTÜ Virumaa Koostöökogu erinevaid projekte ettevõtluse arendamiseks. Kadri Kuusmik on nii MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuht kui ka MTÜ Kohalik Toit juhatuse liige.

Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist (vt. lisa kohaliktoit.arenduskoda.ee/), tegemistest ja eesmärkidest ning MTÜ Arenduskoda projektidest ettevõtluse arendamisel kõneles Eha Paas MTÜst Arenduskoda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: www.pexels.com

12.-13. aprilli arengureis Lõuna-Eestisse

 12.-13. aprillil leidis aset Lääne-Virumaa ning Jõgevamaa puidusektori ettevõtete esindajate ühine õppereis Lõuna-Eestisse.

Õppereisi programm oli piisavalt sisukas selleks, et tegevust jaguks mitmeks päevaks.
Esimesel päeval külastati Võrumaal Verijärvel asuvat aktsaiseltsi Barrust, mille tegemiste kohta andis sisuka ülevaate selle tegevjuht Jürgen Ainsalu. Lisaks küsimuste esitamisele oli külastajatel võimalus oma silmaga ka tootmisprotsessi jälgida ning vaadata, kuidas palgist liimplaati tehakse.
Pärastlõunal oli päevakorras Väimelas asuva puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER ning Kagu-Eesti puiduklastriga tutvumine. Ülevaate asutuste tegemistest ja pakutavatest teenustest andsid TSENTRI juhataja Kalev Kaarna ning nii TSENTRI kui kalstri juures igapäevaselt tegev Hille Lillemägi. 
 
Teine reisipäev algas UPM-Kymmene Otepää AS külastusega. Vineeritehasest andis põhjaliku ülevaate kvaliteedijuht Mihkel Karulaas. 
Seejärel võeti ette teekond Elva külje all tegutsevasse ettevõttesse ASi Tarm, mille tegevusi tutvustas selle juht Andrus Tani. Ettevõte tegeleb sise- ja välisvoodrilaudade, põranda- ja terrassilaudade, aialippide, saematerjali ning nelikant höövelpuidu valmistamisega.
Viimasena külastati Tartus asuvat kõrgkvaliteedilise elamispinna projekteerimise, tootmise, ehitamise ning müümisega tegelevat ettevõtet Kodumaja AS, kus meid võõrustasid tootearenduse direktor Elar Vilt ning ostudirektor Jalmar Lorenz.
 
Täname veelkord kõiki meid võõrustanud ettevõtteid ning soovime neile edu kõikides ettevõtmistes!
 
Katrin Mõts
Ettevõtluse arendamise programmi juht
Tel: 5341 5788
E-post: katrin@arenduskeskus.ee 
 
 

Barrus AS

TSENTER ja Kagu-Eesti Puiduklaster

UPM-Kymmene Otepää AS

Tarm AS ja Kodumaja AS

Enesejuhtimine

 18. mail 2017 toimus PATEE programmi sihtgrupi ettevõtete esindajatele koolitus enesejuhtimise teemal.

Koolituse läbiviijateks olid kogenud konsultandid-koolitajad Signe Valsberg ja Kreeta Arusaar osaühingust Aeternum Koolitus ja Kosultatsioonid (vt. www.aeternum.ee). Koolituse käigus käsitleti teemasid, mis aitavad kaasa eesmärkide seadmisele ja nende saavutamisele. Kõneldi enesemotivatsioonist, stressijuhtimisest, ajajuhtimisest ja tehti praktilisi harjutusi. Kõik, kes soovisid, said ka ise kaasa rääkida ning tuua näiteid ja küsida nõu.

Koolituse tagasisidest võib järeldada, et teema oli asjakohane ning vajalik ning ollakse kindel, et koolitusel saadud teadmised aitavad edaspidi nii mõneski olukorras paremini orienteeruda ning teha õigemaid otsuseid.

Koolitusest võttis osa 11 inimest 10st erinevast ettevõttest.

Mälutreening

 01. juunil 2017 oli Rakveres Lääne-Virumaa ettevõtete esindajatel võimalus end harida mäluga seotud teemadel.

Terve pika päeva kõneles mälust ja selle kasutamisega seotud müütidest ning võimalustest tuntud koolitaja ja mälutreener Taruri Tallermaa osaühingust Kiirlugemiskool (www.kiirlugemine.ee).

Kohe koolituspäeva alguses said kõik kohaletunud enda mälu proovile panna koolitaja poolt läbiviidud lõbusa üksteist tundmaõppimise ülesande käigus. Kellegi mälu alt ei vedanud ning lisaks enesehinnagut tõstvale teadmisele oma mälu potentsiaali osas saadi kiiresti ka üksteist tundma õppida ning teada, millega keegi oma ettevõttes tegeleb.

Kõik kohalviibijad said teada, et piisava keskendumise korral on nende aju võimeline palju enamaks kui senini arvati. Koolituse käigus tehti lisaks mitmeid praktili harjutusi ja saadi koju kaasa mitmeid kergesti rakendatavadi näpunäiteid, et oma elu lihtsamaks teha ja asju paremini meelde jätta. 

Koolitspäevast võttis osa 20 inimest 13st erinevast ettevõttest.
 
 

Digiturundus - efektiivsed internetireklaami võimalused Eesti ettevõtetele

 14. juunil 2017 tutvustas digimeedia juht Armin Tüll ettevõttest WWW Marketing OÜ (www.wsionline.ee) internetireklaami võimalusi. 

Fookuses olid Google AdWords, Facebook ads, maandumisleht ja SEO e. search engine optimization. 

Sai põhjaliku ülevaate, mida ja kuidas võiks väike ja keskmise suurusega ettevõte ise teha selleks, et internetis endale tähelepanu saada. 

Koolituspäeva tagasisidest selgus, et huvi on endiselt suur sarnaste teemadega koolituste järele kuna tunti, et teema on lai ja õppida on palju.

Koolitusest võttis osa 21 inimest 19st erinevast ettevõttest.

LEANi rakendamise praktilised õppetunnid tootmisettevõtetes

16. juunil 2017 toimus PATEE sihtgrupi ettevõtetele infohommik, mille peaesinejateks olid ettevõttest TJO Konsultatsioonid (www.tjo.ee) Margus Tapupere ja Urmas Ruubel. Infohommiku käigus tutvustati kohaletulnuile LEANi rakendamise põhimõtteid. Kõneldi, milleks see tehnika kasulik on ja kuidas ettevõtted on selle tehnika rakendamisest kasu saanud.

Urmas Ruubel kõneles nii enda kogemustest LEANi tehnika rakendamise õppimisel kui ka juba konsultandina erinevates ettevõtetes selle tehnika juurutamisel ette tulnud praktilistest õppetundidest.

LEANi tehnikaga oli tulnud lähemalt tutvust tegema 8 inimest Lääne-Virumaa erinevatest tootimisetevõtetest.

 

Arengureis Mulgimaale 08.08.2017

08. augustil toimus PATEE programmi raames väljasõit Mulgimaale Lääne-Virumaa toidusektoris tegutsevatele ettevõtjatele. Sel ilusal suvepäeval olid töö kõrvalt mahti saanud teiste ettevõtjate kogemustest õppimiseks ja kompetentsikeskuse külastamiseks 15 inimest seitsmest erinevast ettevõttest. 
Reisi käigus külastati Karksis asuvat teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskust (www.plantvalor.ee). Keskuse juhataja Piia Pääso ning teised keskuse tublid töötjadad tutvustasid lahkelt Lääne-Virumaa ettevõtjatele kompetenstikeskust ja selle poolt pakutavaid teenuseid. Näidati keskuse laboreid, tootmis- ning hoiuruume ja masinaparki, millega on võimalik ettevõtjatel oma õuntest/marjadest erinevaid tooteid valmistada. Külastuse lõpus oli võimalik maitsta ka keskuse enda valmistatud tooteid oma kasvatatud marjadest ja puuviljadest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisena külastati osaühingut Pajumäe Talu ( www.pajumae.ee), kus toodetakse ligikaudu 70 erinevat mahedat piimatoodet. Ülevaate talu tegemistest, tootimsprotsessidest ning tulevikuplaanidest andis noorperemees Viljar Veidenberg. 
Saadi põhjalikke vastuseid küsimustele, kuidas on ettevõttel õnnestunud oma toodangut turundada, mida nad selleks on teinud ning kas on plaanis ka midagi muuta? Muidugi sai külastuse lõpus ka ise anda hinnangut talu toodangule nende erinevaid tooteid mekkides.


Päeva viimases osas käidi kaemas väikest veinitalu Morna külas ( www.mornamaa.ee). Morna Õnne talu peremees Georg Gavronski sõnul on nede tegevus hetkel väljapoole suunatud pigem koolituste korraldamise osas ning veinidega esialgu ei kauple kuna veinide valmistamine ja sellega kaasas käivate nüansside tundma õppimine on väga pikk protsess. Peremehe sõnul ollakse alles tee alguses selleni, et ühel päeval hakkata ka oma toodangut müüma. Külastuse käigus saadi põhjalik ülevaade veinitootmisega alustamise muredest ja rõõmudest. Oma silmaga on nüüdseks nähtud ka veinikeldrid koos paari aastase toodanguga ning teada saadud, et väga suure huvi ja kirega on võimalik ka Eestimaal viinamarjadest veini valmistada. Muidugi said külastajad proovida nii nägemis- kui maitsmismeelega, kuidas veinitalu esimesed katsetused on õnnestunud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: pixabay.com

 

Arengureis korraldati PATEE programmi raames ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel.

  

Infopäev 29.09.2017

29.septembril 2017 toimus Rakveres juba teine infopäev käesoleval aastal, kus esinesid oma ala asjatundjad toidusektoris tegutsevatele ettevõtetele.

Toiduainete märgistamisest kõneles Tiiu Rand Veterinaar- ja Toiduametist. Kuna teema on väga lai ja etteantud aja jooksul kõiki valdkondi süvitsi tutvustada ei jõutud siis said osalejad endale kasuliku kontakti tulevikus tekkivate lisaküsimuste tarvis. Samuti jagas esineja lahkesti abimaterjali, kus oli ära toodud vajalikud viited teemat puudutavatele infoallikatele.

Teisena sai sõna Dea Anton Eesti Maaülikoolist, kes  kõneles pakendite teemal. Nii pakendi disainist, erinevatest materjalidest, tekstide paigutusest, pakendusviisist ja selle mõjust toote säilivusele, keemilistest ohtudest (allergeenidest).

Infopäeva lõpus tutuvustas Järva Tarbijate Ühistu juhatuse liige Priit Teder toidutootjatele turustamisvõimalusi COOP kauplustes. Positiivse sõnumina jäi kõlama sõnavõtu lõpetuses see, et kõiki kohalikke toidutootjaid oodatakse julgesti Järva Tarbijate Ühistuga kontakti võtama, et arutada võimaliku koostöö üle.  

 

Infopäev korraldati PATEE programmi raames ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel.

  

Arengureis Saksamaale

Ajavahemikul 07-10.oktoober 2017.a külastasid 10 inimest erinevatest Lääne-Virumaa toidusektori ettevõtetest Saksamaal Kölnis aset leidnud maailmakuulsat toidumessi Anuga2017 ning lisaks erinevaid toiduvaldkonnaga seotud asutusi.

Reisi kõige suurem ja elamusterohkeim sündmus oli kahtlemata toidumessi külastamine. Anuga toidumess (www.anuga.com) on üks suurimaid oma valdkonna messe, kuhu tullakse kokku üle maailma. Käesoleval aastal külastas messi ligikaudu 165 000 inimest 198st erinevast riigist. Eksponentidena osales messil 7405 ettevõtet 107st riigist. Messi ala suuruseks oli 284 000 m2, millele mahtus 11 erinevat toiduainete grupi lõikes liigitatud messihalli. Järgmine toidumess leiab taaskord aset juba kahe aasta pärasti ja ikka Kölnis.

Arengureisi käigus külastati ka kohalikku ettevõtet Bäckerei Heisters (www.baeckerei-heisters.de), mis tegeleb erinevate pagaritoodete valmistamisega. Tootmises juhtis ringkäiku ettevõtte omaniku poeg, kes lahkesti vastas ka meie grupi erinevatele küsimustele. Ettevõtte praegune omanik on juba kuues põlvkond, kes seda ametit peab ja sakslastele maitsvaid saiu küpsetab Heistersi nime all. Külastuse lõpus tõdeti, et valdkonna põhiselt on ettevõtjatel samad mured ja rõõmud vaatamata sellele, et ühed elavad ja tegutsevad Saksamaal ja teised Eestis. 

Reisi käigus külastati ka Kölnis asuvat šokolaadimuuseumi, mis andis uusi teadmisi tooraine päritolust, kvaliteedist ja tootmistehnoloogiast. Tutvustati ka seda, miks on oluline jälgida, kas tooraine on märgistatud õiglase kaubanduse (fairtrade) logoga. Šokolaadimuuseumiga saab lähemalt tutvusa siin: www.schokoladenmuseum.de/en/

Pärast sisukat esmaspäevapäeva Kölnis siirduti Düsseldorfi, kus külastati pruulikoda Uerige (www.uerige.de), mis vaatamata nädalapäevale kindlsti külastajate vähesuse üle kurta ei saanud. Nimelt, lisaks õlle pruulimisele turustatakse suur osa toodangust samas hoones otse lõpptarbijale. Meie grupile tehti põhjalik ülevaade pruulikojas toimuvast, alates sellest, kust tuleb humal majja kuni õlle villimiseni. 

Viimase reisisihtkohana külastati juustukoda Vulkanhof, milles valmistakse juustu vaid enda toodetud kitsepiimast. (vt. www.vulkanhof.de)

Ettevõtjatelt reisi kohta tagasisidet küsides, oli väga tore tõdeda, et kõik osalenud leidsid reisi käigus uusi koostööperspektiiviga kontakte. Lisaks toodi välja, et saadi uusi mõtteid ja ideid nii tootearenduse, toodete pakendamise kui ka uute koostöökontaktide leidmise osas.

 

Arengureisi kaasrahastas läbi PATEE programmi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu. 

   

 

 

Anuga 2017

Pagarikoda

Šokolaadimuuseum

Pruulikoda

Juustukoda

Ekspordi- ja müügiarenguprogramm

Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub ettevõtteid osalema praktilisse ekspordi- ja müügiarenguprogrammi, mis algab juba käesoleva aasta oktoobris.

Arenguprogrammi eesmärgiks on edendada ekspordi- ja müügivõimekust Lääne-Virumaa puidu-, toiduainete töötlemise-, metalli- ja transpordi/logistika sektori ettevõtetes. Arenguprogramm aitab kaasa ettevõtete ekspordisuutlikkuse ning müügioskuste tõstmisele ning toetab maakonna ettevõtete arengut tervikuna.

Eesmärk on tuua ettevõtjateni praktiline koolitus, mille põhifookuses on eksporti puudutavad teemad. Osalema oodatakse juba ekspordiga tegelevaid ettevõtteid kui alles eksporti planeerivaid ettevõtteid. Koolitustel antakse ülevaade ekspordiga alustamisel ja uute turgude leidmisel vajaminevatest oskustest, kuidas kasutada kaasaegseid tehnikaid müügioskuste täiendamiseks. Koolitusel osalenud ettevõtelele pakub koolitaja Paavo Pauklin lisaks 2h individuaalset ekspordialast konsultatsiooni koolituse perioodi ajal või 2 nädala jooksul pärast koolitust.

Kui senised koolitused on olnud reeglina ühepäevased ja erinevaid teemasid käsitlevad, siis selle sarja põhirõhk on praktilisel poolel ehk kaasategemisel ning prktilisel väljundil.

Kokku on 5 koolituspäeva.

Grupi suuruseks 20 osalist ning vajalik on eelregistreerimine. Registreerimise tähtaeg on 13.oktoober 2017. Programmi pääsenud tehakse registreerumisvormi alusel teatavaks hiljemalt 16.oktoobriks e-posti tee. 

Registreeru ekspordi- ja müügiarenguprogrammi: registreerimine on lõppenud!

 

 EESMÄRGID:

• Edendada ekspordi- ja müügiteadlikkust Lääne-Virumaa ettevõtetes.
• Tugevdada ettevõttete konkurentisvõimekust, läbi mille suureneks ekspordimaht.
• Arendada ettevõtteid selleks, et suureneks töökohtade arv.
• Anda ülevaade kaasaegsetest ekspordi- ja müügitehnikatest.
• Õpetada reaalselt kasutama erinevaid võtteid uute turgude leidmiseks.
• Programmi läbinutele väljastatakse "tunnustus".

 

PROGRAMMIKAVA:

I õppepäev - 19. oktoober (neljapäev), kell 09:45 – 15:30, hotell Wesenbergh, Rakvere 
"Eksportimiseks vajalik eeltöö ja strateegilised otsused.“

  - Koolituse ülevaade ja sissejuhatus.
  - Kuidas seada ekspordi eesmärke ja milleks neid vaja on?
  - Ekspordivalmiduse ja sisemiste ressursside kaardistamine.
  - Sihtturu analüüs, testimine ja valik. 
  - Kuidas hinnata toote või teenuse valmidust ekspordiks? 
  - Mida on vaja teada konkurentidest ja kuidas nad teid aidata saavad?
  - Defineerime kliendi ja loome aluse müügiplaanile.
  - Praktiline osa ja selle analüüs.
Koolitaja: Paavo Pauklin, Spec

II õppepäev - 03. november (reede), kell 09:45 – 15:30, hotell Wesenbergh, Rakvere 
„Ettevalmistus – müügi ja turundustegevused ekspordiks“
  - Müügi- ja turunduskanalite ülevaade.
  - Ülevaade IT lahendustest, mida enamus kogenud ekspordijuhte kasutavad. 
  - Toote eristamine ja konkurentsieelise defineerimine.
  - Müügikirjade ettevalmistus ja kirjutamine.
  - Müügikõnede ettevalmistus.
  - Müügisüsteemi loomine.
  - Praktiline osa ja selle analüüs
Koolitaja: Paavo Pauklin, Spec

III õppepäev - 14. november (teisipäev), kell 09:45 – 15:30, hotell Wesenbergh, Rakvere
„Praktiline koolitus – kliendikontakti loomine“
  - Eelneva kordamine.
  - Klientidega kontakteerumine meili ja telefoni teel.
  - Kokkuvõtted ja tagasiside.
  - Praktiline osa ja selle analüüs.
Koolitaja: Paavo Pauklin, Spec

IV õppepäev - 23. november (neljapäev), kell 09:45 – 16:30, hotell Wesenbergh, Rakvere 
„Müügiprotsessi juhtimine“
  - Müügile häälestumine.
  - Kontakti loomine ja hoidmine kliendiga.
  - Kliendi vajaduste, väärtuste ja võimaluste väljaselgitamine.
  - Müügitehnikad. Closing. 
  - Kontakti lõpetamine.
Koolitaja: Signe Valsberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

V õppepäev - 28. november (teisipäev) kell 09:45 – 16:30, hotell Wesenbergh, Rakvere 
"Koduleht välisturu jaoks“
  - Millised on erinevad kodulehtede ülesehituse võimalused, mis toetavad ettevõtte müügitegevust?
  - Kuidas muuta koduleht välisturule sobivaks? Miks on koduleht eelduseks välisturule minekul?
  - Millised on head ja halvad näited kodulehtedest ja nende analüüs?
  - Mida võimalik klient otsib esmajoones kodulehelt?
  - Kust saada abi töötava kodulehe loomiseks ning mis on hinnad?
  - Praktiku kogemus: kuidas ettevõttes on koduleht aidanud kaasa müüginumbrite suurenemisele ning milliste muudatustega kodulehel see saavutati?
Koolitaja: Priit Kallas, DreamGrow Digital OÜ


KOOLITAJATEST LÄHEMALT:  

Paavo Pauklin – spec.ee 10 aasta kogemusega ekspordipraktik, kes on aidanud kümneid ettevõtteid koostöö partnerite leidmisega või äri alustamisega Poolas ja Skandinaavias. Tänu mitmekülgsele kogemusele annab koolitaja ka häid praktilisi nõuandeid ja näiteid ekspordi kavalamaks teostamiseks.

 

 

 

 

 

 

Signe Valsberg – www.aeternum.ee
Oma esimeste õpingute käigus on Signe tudeerinud ärijuhtimist Eesti-Ameerika Äriakadeemias. Lõpetanud aga Mainori Kõrgkooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele. Hetkel kirjutab Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks on Signe aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel.

 

 

 


  

 

 

Priit Kallas – www.dreamgrow.ee 
Priit omab 20 aastast kogemust turunduse ja müügi alal. Juhtinud reklaamiagentuuri, digiagentuuri ja veebiettevõtteid. Suurepärased teadmised internetiturunduse valdkonnas: turundusstrateegia, tarbija mõjutamine veebis. Koolitanud tuhandeid inimesi isiklikult. Läbi artiklite jõudnud rohkem kui miljoni lugejani üle maailma. Ta on internetiturunduse praktik ja konsultant, Dreamgrow Digital strateeg.
 

 

 

 

 

MILLEKS OSALEDA?

• Eesti parimad praktikud koju kätte. Kõik koolitused toimuvad Rakveres!
• Tänased toimivad lahendused, mida saad ise nüüd ja kohe rakendada.
• Tõuge äri/ettevõtmise kasvatamiseks.
• Läbitud teemade kohta tunnustus kogu programmi läbinutele.
• Ainult 20 kohta.
• Osalustasu Sulle vaid 72 eurot (terve programm).
• Osalustasu sisaldab lõunasööki ja kohvipause igal koolituspäeval

Turundusarenguprogrammi toetajad:
• SA Lääne-Virumaa Arenduskeskus – projekt "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE 2017)
• Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit 
• Euroopa Regionaalarengu Fond

Programmikoordinaator:
Katrin Mõts
katrin@arenduskeskus.ee
5341 5788
Lääne-Virumaa Arenduskeskus
Kreutzwaldi 5, Rakvere


Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu ning läbiviija on Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK).
 

   

 

PATEE 2015-2016 tegevused ettevõtluse valdkonnas

Programmi tegevuste ülevaade 2016 aasta kohta, mis suunatud Lääne-Virumaal tegutsevate puidusektori ettevõtetele:

• programmi kävitamisse kaasati ekspert, mille tulemusena koostati Lääne-Virumaa puidutöötlemise ja puittoodete tootmise sektori koostöövõrgustiku loomise taustauuring;

• puidusektori ettevõtete kaardistamine ja valik programmi, ettevõtete vajduste ja võimaluste kaardistamine, andmeanalüüs ning õppe- ja tegevuskavade väljatöötamine;

• 2016 a. jooksul viidi läbi 4 infopäeva ja ümarlauda sihtgrupile, kus tutvustati osalejatele programmi, küsiti arvamust koolitusvajaduste kohta, arutati võimalikke ühistegevusi ning pandi ühtlasi alus ettevõtete võrgustiku loomisele;

• toimus 4 koolituspäeva perioodil august 2016 kuni detsember 2016 alljärgnevatel teemadel:

1. "Kuidas kahekordistada käivet puidusektoris?" / Kalev Kaarna - mööblitootmise ja puidutöötlemise kompetentsikeskuse TSENTER juhataja.

2.  "Saksamaa turu vallutamine - teooria ja praktika" / Maarja Sinilaid - SinilaidGroup GmbH koolitaja ja koostööpartner, kes aitab Balti riikide ettevõtjaid Saksa turule oma teadmisete ja kogemuste kaudu. Aitab osaleda messidel.

3.  "Turunduse planeerimine ja kliendisuhete juhtimine" / Andres Kuusik - Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja ja koolitaja.

4.  "Tulemuslik suhtlemine tööl" / Ene Velström - suhtlemistreener ja superviisor ning Mihkel Velström - psühholoog, andragoog OÜst Metsatark  

• osaleti kahel arengureisil Saksamaale ja Prantsusmaale:

1. Septembris 2016 toimus arengureis Saksamaale, mille käigus külastati ehitusmessi NordBau ning kahte kohalikku puiduettevõtet. Täpsemalt saab lugeda siit.

2. Novembris 2016 toimus arenguresi Prantsusmaale, mille käigus külastati puidumessi Eurobois ja samuti kahte kohalikku puiduettevõtet. Täpsemalt saab lugeda siit.

• lisaks oli puidusektori ettevõtjatele plaanis novembris infopäev, kus pidid esinema inimesed nii LEADERist, KIKist, Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonnast, Tallinna Ülikoolist kui ka Rakvere Ametikoolist. Pärast tagasisidet ettevõtjatelt infopäeva toimumise aja osas otsustasime selle edasi lükata ning loodetavasti saame juba 2017 aasta jooksul korraldada sama päevakavaga infopäeva ja siis juba ka PATEE 2017-2019 programmi sihtgruppi kuuluvatele ettevõtetele.