Tegutseva ettevõtja nõustamisteenuse eesmärk on aidata kaasa rohkem kui kolm aastat tegutsenud ettevõtjate arengule, sh lisandväärtuse ja ekspordikäibe kasvule. Teenus on suunatud eelkõige ettevõtetele, kus on vähemalt kaks töötajat ning mille müügitulu ületab 80 000 eurot aastas.

Tegutsevate ettevõtjate nõustamine järgmistel teemadel:
• toetuste informatsioon, taotluste konsulteerimine ja taotluste põhitingimuste selgitamine;
• ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;
• arenguplaanide konsultatsioon;
• ekspordi konsultatsioonid;
• potentsiaalsete finantseerimisallikate nõustamine.

Muud teenused tegutsevatele ettevõtjatele:
• teabepäevad ja koolitused;
• informatsiooni toetusprogrammide kohta;
• informatsioon messidest ning ekspordivõimalustest;
• informatsioon avaliku ja erasektori konsultantide kohta;
• ettevõtluskeskkonda arendavad projektid;
• (ekspordiks) tasuta turunduskanalite informatsioon ja juhendamine.

Aarne Leisalu
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: 372 5044102
aarne@arenduskeskus.ee

Ilmar Branno
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE PROGRAMMI JUHT
Tel: 372 58191490
ilmar@arenduskeskus.ee

No Post found