Kuidas tegutseda MTÜ’s?

Vastused leiad maakondlike arenduskeskuste infoportaalist https://www.mtyabi.ee/

  • Infomaterjal ja juhendid nii alustavale kui tegutsevale ühendusele
  • Toetusprogrammide tähtajad, koolituste ja infopäevade toimumisajad
  • Põnevat lugemist nii vabaühendusele kui kodanikuühiskonnast huvitatule

 

Kuidas saada tulumaksusoodustusega MTÜ’ks?

Vastuse annab Eesti Maksu- ja Tolliamet oma veebilehel

 

Vabaühendustele olulisi materjale leiad:

Toetusvõimalused : MTYABI
Dokumentide näidised : EAS
Projektitaotluse koostamise juhend : KÜSK
Siseministeeriumi veebileht : SiM
Vabaühenduste eetikakoodeks : Hea Kodanik
Mittetulundusühingute seadus : Riigi Teataja
Sihtasutuse seadus : Riigi Teataja
Tulumaksuseadus : Riigi Teataja
Võlaõigusseadus : Riigi Teataja