MTÜ-d ja Sihtasutused Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaal on kaheksa omavalitsust- üks linn ja seitse valda.

MTÜ’de ja SA’de (ei sisalda korteriühistuid) arv omavalitsustes on 15.05.2019 seisuga järgmine:

Omavalitsus             Registreeritud MTÜ’de arv                 Registreeritud SA’de arv
Haljala vald                                     111                                                      5
Kadrina vald                                    64                                                       2
Rakvere linn                                   308                                                     10
Rakvere vald                                    76
Tapa vald                                        136
Vinni vald                                        99
Viru-Nigula vald                              85                                                       2
Väike-Maarja vald                           81
KOKKU                                          960                                                      19

MTÜ’de ja SA’de arv maakonnas on väikeses tõusutrendis, asutatakse rohkem kui likvideeritakse.
Äriregister jälgib MTÜ’de majandusaasta aruande esitamist, kui aruanne on aastaid esitamata, saadetakse ühingule kustutamishoiatuse teade. Majandusaasta aruanne tuleb igal juhul esitada, ka siis kui ühingus sisulist tegevust ei toimu.

Ajakohase info MTÜ’de ja SA’de kohta leiab Äriregistrist.

MTÜ ja SA asutamis-, toimimis- ja lõpetamisinfo leiab veebiportaalist vabaühendustele www.makis.ee

 

 


Kaoke Kärdi
MTÜ KONSULTANT
Tel: +372 58501250
mty@arenduskeskus.ee