KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADVOOR ON AVATUD

  1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill kell 16:30.

Infopäev toimub 10. märtsil kell 15:00 Microsoft Teamsi keskkonnas.

Täpsem info: 2022.a kevadvoor

 

Alates 01.03.2022 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprillil kell 16:30.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetust saab taotleda kahest meetmest:

  1. Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.
  2. Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Lääne-Virumaa ja Pärnumaa ühine infopäev toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 10. märtsil kell 15.00, liituda saab lingiga

Infopäeval antakse ülevaade programmist.

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 1. aprillini kuni kell 16:30 allolevatelt linkidelt:

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2022 "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=5734

Lääne-Virumaa KOP kevadvoor 2022 "Kogukonna areng"

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=5752

 

Lisainformatsioon:

Kaoke Kärdi, SA Lääne-Viru Arenduskeskus

Mob +372 5850 1250

 

 

Projektikirjutamise ABC algajale

Veebipõhine kursus

2. märts kell 16.00

Infotunnis räägivad Maakondlike Arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid, kuidas koostada edukat projekti.
Teemad, mida käsitleme:
1. Projekti elluviimise vajaduse põhjendamine.
2. Taotlusvormi täitmine nt Projekti pealkiri ja taotleja kirjeldus.
3. Kuidas projekti eesmärki sõnastada?
4. Sihtrühm ja kasusaajad
5. Tegevuskava ja teavitus
6. Riskid, tulemused, mõju- mis nendega teha?
7. Kuidas kirja panna eelarve, oma- ja kaasfinantseering.
Koolitus on TASUTA!
Koolitus toimub veebikeskkonnas zoom ja lingi saamiseks palume ära täita registreerimisvorm: https://forms.gle/SbJDv22Ub9TZHRZq9

Registreerumine on lõppenud!

 

Kaoke Kärdi
MTÜ KONSULTANT
Tel: +372 58501250
mty@arenduskeskus.ee