Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Sotsiaalne ettevõte on organisatsioon, kes loob positiivset muutust ühiskonnas, pakub lahendust või leevendust mõnele ühiskonna kitsaskohale kasutades oma toodete või teenuste müügitulu ehk ettevõtlustulu.

Ühiskondliku eesmärgi olemasolu on fikseeritud ühingu põhikirjas. Majandusüksusena tegutsemine on püsiv. Ühekordne külapäeva või jõululaada heategevuslik müük pole sotsiaalne ettevõtlus.

Täpsemalt sotsiaalsest ettevõtlusest saab lugeda Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku veebilehelt.