Maakondlik arenduskeskus (MAK) nõustab tasuta mittetulundusühinguid ja sihtasutusi järgmistel teemadel

Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele ja arengule. Jagame infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Siseministeerium.

Kaoke Kärdi
MTÜ KONSULTANT
Tel: +372 58501250
mty@arenduskeskus.ee