Maakondlik arenduskeskus (MAK) nõustab tasuta mittetulundusühinguid ja sihtasutusi järgmistel teemadel

Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele ja arengule. Jagame infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Siseministeerium.

 

Maakondlik arenduskeskus (MAK) nõustab tasuta korteriühistuid KredExi teenuste osas

KredEx pakub korteriühistutele erinevaid finantsteenuseid, mis aitavad hoonet säilitada, suurendada selle energiatõhusust ja parandada sisekliimat. KredExi kaudu on võimalik taotleda nii laenu ja laenukäendust kui ka tagastamatut toetust.

Nõustavame järgmiste KredExi teenuste osas:

  • Korterelamu renoveerimislaen
  • Korterelamulaenu käendus
  • Korterelamu rekonstrueerimistoetus

Konsultant selgitab, millised on

  • sinu korteriühistule sobivad teenused
  • taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded
  • taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • laenu, käenduse või toetuse abil finantseeritavate tööde nimekiri
  • toetuse saaja kohustused
  • protsess ja selle tähtajad

Vajadusel pakub konsultant abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.

Konsultante on võimalik tasuta kutsuda osalema korteriühistu üldkoosolekul, kus nad aitavad selgitada korteriühistule suunatud teenuste tingimusi.

Tehnilistes küsimustes aitavad jätkuvalt KredExi kodulehel toodud tehnilised konsultandid.

Kaoke Kärdi

MTÜ KONSULTANT

KredEx KÜ KONSULTANT

KOP menetleja

Tel: +372 58501250
mty@arenduskeskus.ee

Skype: kaokekardi