(LIKVIDEERIMISEL)
Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut ja Eesti/Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamist ning ettevõtete lisandväärtuse kasvu ressursisäästu edendavate projektide abil:

 • Programmis toetakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist sh.
  • tööstusettevõtete „roheliste“ toodete, teenuste ja tehnoloogiate/protsesside arendamiseks, mis on suunatud elektrienergia kasutamise ja CO2 emissiooni vähendamisele.
  • uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamine IKT valdkonnas.
 • Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud eraettevõtted,
 • Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtjate ühisprojektid.
 • Toetuse summa projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot, toetuse suurus väikestele ettevõtetele 45%, keskmise suurusega ettevõtetele 35% ja suurtele 25% projekti abikõlbulikest kuludest.
 • Taotlemiseks peab olema läbi arvutatud keskkonnamõju, koostatud äriplaan, projektiplaan ja kommunikatsiooniplaan.
 • Põhitoetusskeemi taotlemise dokumentatsiooni (sh taotlusvorm jms) on leitav koostööprogrammi kodulehel eas.ee/norratoetus ja www.eas.ee/norwaygrants
 • koostööprogrammi põhitoetusskeemi infoseminar toimub jaanuaril Nordic Hotel Forumi nõupidamiste ruumis „Capella“ kell 10.00-13.00. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine EAS kodulehel kuni 16.01.2020.
 • programmi õppereis ja „Green Industry and ICT Matchmaking“ konverents toimub 2. – 3. märtsil 2020 Oslos. Lisaks külastatakse külastada üht tööstusettevõtet Oslo lähistel. Õppereisile oodatakse eelkõige tööstuse, rohetehnoloogiate ja IKT valdkonna ettevõtteid. EAS katab kulud, mis on seotud osalemise ja majutusega. Õppereisi kava vt EAS kodulehel, registreerumine kuni 05.02.2020.