(LIKVIDEERIMISEL)
Tuntud sinimajanduse edendaja külastas Lääne-Virumaad.

 

Gunter Pauli on sinimajanduse eestkõneleja, visionaar, majandusteadlane kui ka ettevõtja. Gunter Pauli on globaalse haardega ettevõtja, kes on töötanud välja sinise majanduse (ingl.k. blue economy) ärimudeli. Ta on avaldanud üle 20 raamatu ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma. Gunter Pauli on teinud koostööd mitmete riikide valitsustega kohalike majanduste ümberkujundamiseks ja raha suunamiseks tagasi kohalikku kogukonda.

Gunter Pauli oli külastamas Eestit, kõnelemas erinevatel üritustel. Sealhulgas Narvas, kus toimus töötuba Ida-Viru PÕXITi teemadel.

Lääne-Viru Arenduskeskuse kutsel, leidis professor Pauli aega ka külastada Rakveret, kohtuti väiksemas ringis Rakvere ettevõtjatega. Gunter Paulile tutvustati Lääne-Virumaa ettevõtlust muuseas ka Rakvere OTTi  (Otse Tootjalt Tarbijale) tegemisi. Gunter Pauli jagas teadmisi sinimajandusest ning mõtteid näiteks toidupakendamise osas.

Mis siis ikkagi on  „Sinine majandus“ (ingl blue economy)? See on loodusest inspireeritud lõpuni efektiivne ja säästlik majandusmudel. Siin rakendatakse tehnoloogiaid ja ärimudeleid selleks, et katta inimeste põhivajadused koha peal olemas olevate ressursside abil, vältides jäätmete tekkimist ja pidades oluliseks, et iga väärtusahela iga väljund leiaks kasutamist järgmises ehk tihtipeale isegi kasutades jäätmeid uute toodete loomiseks. Looduskeskkonna kõrval on teine oluline aspekt kogukondade taastamine ja sissetulekute suunamine tagasi kogukonda. Nii võib sinist majandust nimetada ka taastavaks majanduseks – see läheb sammu edasi rohemajanduse ja kestliku arengu kontseptsioonist. Sinise majanduse mudeli töötas välja ettevõtja Gunter Pauli oma aruandes Rooma Klubile 2009. aastal.