PATEE 2018 >
PATEE 2017 >
PATEE 2015-2016 >

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.

2018 aastal jätkatakse tegevusi juba eelneval kahel aastal fookuses olnud puidu- ja toidutöötlemise sektori ettevõtete suunal, kuid lisaks on kutsutud programmist osa saama ka metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektori ettevõtete esindajad.

2018 aastal on plaanis tuua ettevõtjateni kaks suuremat koolitusprogrammi, millest esimene arendab praktilisi teadmisi ja oskusi turunduse- ning teine tootearenduse valdkonnas. Lisaks mitmed infopäevad ja arengureisid erinevatesse eestis tegutsevatesse ettevõtetesse ning ettevõtlust toetavatesse teadusasutustesse.

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2018 aastaks planeeritud 63 622,95 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks innovaatiliste

toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.  

2017 aastal jätkatakse tegevusi juba eelneval aastal fookuses olnud puidusektori suunal kuid lisaks on kutsutud osalema erinevatel koolitustel ka toidu- ja metallitöötlemise sektori ettevõtete esindajad ning samuti transpordi-logistika omad.

Pearõhk 2017 aatal on toidsuektori ettevõtete koostöövõrgustiku algatamisel, mis hõlmab endas kahte arengureisi valdkonnapõhistesse ettevõtetesse ja asutustesse. Üks arenguresi on Eesti-sisene ja teine välisreis. 

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2017 aastaks planeeritud 64 757 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.

Toidusektori infopäev 28. märtsil 2017 >
Arengureis Lõuna-Eestisse 12.-13. aprill 2017 >
Koolituspäev Enesejuhtimine >
Koolituspäev Mälutreening>
Koolituspäev Digiturundus>
Infopäev LEANi rakendamisest ettevõtetes>
Arengureis Mulgimaale>
Infopäev 29.09.2017>
Arengureis Saksamaale>
Ekspordi- ja müügiarenguprogramm>
 

Programmi tegevuste ülevaade 2016 aasta kohta, mis suunatud Lääne-Virumaal tegutsevate puidusektori ettevõtetele:

• programmi kävitamisse kaasati ekspert, mille tulemusena koostati Lääne-Virumaa puidutöötlemise ja puittoodete tootmise sektori koostöövõrgustiku loomise taustauuring;

• puidusektori ettevõtete kaardistamine ja valik programmi, ettevõtete vajduste ja võimaluste kaardistamine, andmeanalüüs ning õppe- ja tegevuskavade väljatöötamine;

• 2016 a. jooksul viidi läbi 4 infopäeva ja ümarlauda sihtgrupile, kus tutvustati osalejatele programmi, küsiti arvamust koolitusvajaduste kohta, arutati võimalikke ühistegevusi ning pandi ühtlasi alus ettevõtete võrgustiku loomisele;

• toimus 4 koolituspäeva perioodil august 2016 kuni detsember 2016 alljärgnevatel teemadel:

1. "Kuidas kahekordistada käivet puidusektoris?" / Kalev Kaarna - mööblitootmise ja puidutöötlemise kompetentsikeskuse TSENTER juhataja.

2.  "Saksamaa turu vallutamine - teooria ja praktika" / Maarja Sinilaid - SinilaidGroup GmbH koolitaja ja koostööpartner, kes aitab Balti riikide ettevõtjaid Saksa turule oma teadmisete ja kogemuste kaudu. Aitab osaleda messidel.

3.  "Turunduse planeerimine ja kliendisuhete juhtimine" / Andres Kuusik - Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja ja koolitaja.

4.  "Tulemuslik suhtlemine tööl" / Ene Velström - suhtlemistreener ja superviisor ning Mihkel Velström - psühholoog, andragoog OÜst Metsatark  

• osaleti kahel arengureisil Saksamaale ja Prantsusmaale:

1. Septembris 2016 toimus arengureis Saksamaale, mille käigus külastati ehitusmessi NordBau ning kahte kohalikku puiduettevõtet. Täpsemalt saab lugeda siit.

2. Novembris 2016 toimus arenguresi Prantsusmaale, mille käigus külastati puidumessi Eurobois ja samuti kahte kohalikku puiduettevõtet. Täpsemalt saab lugeda siit.

• lisaks oli puidusektori ettevõtjatele plaanis novembris infopäev, kus pidid esinema inimesed nii LEADERist, KIKist, Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonnast, Tallinna Ülikoolist kui ka Rakvere Ametikoolist. Pärast tagasisidet ettevõtjatelt infopäeva toimumise aja osas otsustasime selle edasi lükata ning loodetavasti saame juba 2017 aasta jooksul korraldada sama päevakavaga infopäeva ja siis juba ka PATEE 2017-2019 programmi sihtgruppi kuuluvatele ettevõtetele.   

Saksamaa, september 2016>
Prantsusmaa, november 2016>
Lääne-Virumaa puidusektori uuring 2016>

Merle Vallner
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE PROGRAMMI JUHT
Tel: 372 58191490
merle@arenduskeskus.ee

Epp Orgmets
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: +372 5836 7617
evk@arenduskeskus.ee
Skype epp.orgmets1

Programmi tegevuste eesmärgiks on luua eeldused, mis aitavad kaasa maakonna ettevõtete koostöövõrgustike loomisele, uute teadmiste ja kogemuste omandamisele, misläbi ettevõtted loovad uudsete lahendustega tooteid/teenuseid, kasvab ettevõtte innovatsiooni-, tootearendus-, ekspordi- ja turundusvõimekus ning töökohtade lisandväärtus.

Ettevõtluse arendamise programm on üks kahest Lääne-Viru piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevustest, mida viiakse ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (lüh. PATEE) raames. Meetme eesmärgiks on kasvatada piirkondade majandusaktiivsust, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsust väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Tugiprogramm on täienduseks üleriigilistele tugimeetmetele arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Meede "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" kuulub prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ alla.