Erinevaid elektroonilisi keskkondi
Webinarid ja e-koolitused
Sotsiaalmeedia grupid
Õppematerjale
Noorele
Tugi

E-õpet toetavad veebikeskkonnad


Aineõpetaja digikogumik. Kogumik õpetajalt õpetajale (täieneb pidevalt) (HITSA ja Haridustehnoloogide Liit).


Digitaalsete vahendite kogu ja juhendid (EHtL)


Eesti hariduslahendused e-koduõppeks - erinevad Eesti ettevõtjate poolt pakutavad veebikeskkonnad, mis on abiks õpetajale, õpilasele ja lapsevanemale.


Koosolekute ja webinaride keskkond Zoom. Eestikeelne lühike juhend vaadatav/kuulatav siin (SpeakSmart). Kogemuslugu Zoom'is e-tundide tegemisest (Janika Leoste, Haridusteaduste Instituut, TLU).


Google Classroom. Eestikeelne õppevideo Google Classroomi kasutusvõimalustest vaadatav siin (HITSA).


Google Meet abil tundide läbiviimine (Ingrid Maadvere)


Rasmus Kits (Tallinna 21. Kool) on loonud juhendid Microsoft Teams'i kasutamiseks (eraldi kokkuvõttev veebiseminar siin. (HITSA)). Need on eelkõige suunatud õpilastele, kuid neid saavad kasutada ka õpetajad:


Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks (Hariduse Infotehnoloogia SA 2019)


Erinevad e-õpet toetavad üldised ja valdkondlikud grupid  

FB grupp: E- õppe abimees 

FB grupp: Koduõpe tehnoloogia abil

FB grupp: Koduõpe tehnoloogia abil: Uurimuslik õpe kodus

FB grupp: Koduõpe tehnoloogia abil: Eesti keel ja kirjandus

FB grupp: Inglise keele õpetajad (e-õpe)

Valdkondlike gruppide koond siin (koondatud Eesti Haridustehnoloogide Liidu poolt) ja siin (koondatud HITSA poolt).

Õppematerjale


Kogumik erinevatest õppematerjalidest (HITSA)


Ainepõhiselt koondatud üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide ja keskkondade lingid e-õppe lihtsustamiseks tabelina siin. (koondatud INNOVE poolt).


Inglise keele õppematerjale videodena emakeelt kõneleva õpetaja poolt. (Ryan Sandberg).


Tagasi kooli külalistunnid veebi vahendusel. (Tagasi kooli).


Ettevõtlusõpe

Majandus- ja ettevõtlusõpe veebimängu Simulaator 7 abil (Junior Achievement Eesti). Mäng aasta lõpuni tasuta! Lisainfot loe siit.

Ettevõtlusõppe videod - erinevate tuntud Eesti ettevõtjate lühiloengud ettevõtlusest (Edu&Tegu)

Erinevaid veebipõhiseid ettevõtlusmänge leiab siit (Kasulikud lingid noorele ja õpetajale -> veebipõhised ettevõtlusmängud)


Tartu Ülikooli teaduskooli videoloengute nädal (Tartu Ülikool)


Kuuldemängud Raadioarhiivist lastele ja noortele (nopitud Võrumaa Keskraamatukogu poolt) 

Raadioteater 

Kuuldemängud


Korralduslikku

E-õppe info. Kõik, mida on vaja e-õppe korraldamiseks distantsõppe ajal: uusim teave, nõuanded, vastused korduvatele küsimustele. (Täieneb pidevalt). (HITSA)

Juhend koolidele koduse e-õppega alustamiseks

HITSA haridustehnoloogiline infoliin koolijuhtidele.

Nõuandeliinid lisatuge vajavatele lastele distantsõppe korraldamisel (Rajaleidja)

Küberturvalisus e-õppel ja kodukontoris (HITSA)

10 nõuannet õpetajale kaugõppega toimetulekuks (SA Innove)