Haridusprogramm Ettevõtlik kool
Programmiga liitunud õppeasutused
Kvaliteedistandardiga haridusasutused
Üle-eestiline edulugude konkurss
Lääe-Virumaa edulood 2019

Haridusprogramm "ETTEVÕTLIK KOOL“

Peame oluliseks noorte ettevõtliku hoiaku kujundamist meie maakonnas. Seetõttu toetame koole ja lasteaedu sellega, et aitame neil haridusprogrammi  „Ettevõtlik kool“ oma õppeasutuses tööle panna. Liitusime „Ettevõtliku kooli“ võrgustikuga 2013. aastal ning selle aja jooksul on mitmed Lääne-Virumaa koolid ja lasteaiad saanud programmiga tutvuda ning koolitustel osaleda.

Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool“ Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel elluviidava programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" raames e. ettevõtlusprogramm "Edu&Tegu". See tähendab, et „Ettevõtlik kool“ võrgustikku kuuluvate koolide arvu suurendatakse kõigis maakondades.

Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“, edulugude ja uudistega saab lähemalt tutvuda www.evkool.ee või „Ettevõtliku kooli“ Facebook´i fännilehel.

Lääne-Viru Arenduskeskus levitab maakonna koolide hulgas programmialast teavet, koordineerib koolituste korraldamist ning liitumist võrgustikuga. Kui soovite teada, millised on teie kooli võimalused võrgustikuga liitumiseks või tunnete programmi vastu üldisemat huvi, siis võtke ühendust Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga (anu@arenduskeskus.ee) või 5881 1639.

 

2018. astaks on Lääne-Virumaal ettevõtlike koolide võrgustikuga liitunud järgmised õppeasutused:

Rakvere Põhikool

Rakvere Gümnaasium

Uhtna Põhikool

Haljala Gümnaasium

Tamsalu Gümnaasium

Vajangu Põhikool

Kunda Ühisgümnaasium

Väike-Maarja Gümnaasium

Rakke kool

Põlula kool

Vasta kool

Aseri kool

Sõmeru Põhikool

Ettevõtliku kooli programmiga liitunud maakonna lasteaiad (lasteaedade koolitusi rahastatakse PATEE programmi noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi toel. Loe rohkem siit):

Rakvere Rohuaia lasteaed

Veltsi lasteaed

Tapa Lasteaed Pisipõnn

Vasta lasteaed

Aseri lasteaed

Kunda lasteaed kool

Rakvere Lasteaed Triin

Baastaseme standardi saavutanud õppeasutused maakonnas

Lääne-Virumaa haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud haridusasutustest saavutasid 2018. aastal Ettevõtliku kooli baastaseme:

Rakvere Gümnaasium

Haljala kool

Tamsalu Gümnaasium

Väike-Maarja Gümnaasium

Rakke kool

Rakvere Rohuaia lasteaed

Tapa Pisipõnni lasteaed

Fotod Haridusfestival 2018 Paides on leitavad siin.

 

2019. aastal saavutasid baastaseme:

Kunda Ühisgümnaasium

Uhtna kool

Vasta kool

Kunda lasteaed Kelluke

Vasta lasteaed Mõmmik

Fotod Haridusfestivalist 2019 Paides on leitavad siin

 

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus õppekava on tihedalt seotud päriseluga. Need on lood, kus küsides "mida õpiti?", peab selguma hoopis vastus küsimusele "kuidas õpiti?".

Selleks, et just need lood kõige parematest ettevõtlikest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid suuremale hulgale huvilistele jutustatud, toimub Maakondlike Arenduskeskuste eestvedamisel haridusprogrammi Ettevõtlik kool raames igal aastal üleeestiline edulugude konkurss “Õppimine on põnev!”, mille eesmärgiks on väärtustada ettevõtlikku hoiakut.

Konkursi raames tunnustatakse õpilugusid järgmistes kategooriates:

 • Parim heategu kogukonnale
 • Parim koostöö partneriga
 • Põnevaim tund
 • Parim noorte/laste algatus
 • Ettevõtlik lasteaed

Lääne-Virumaa edulood 2019. aastal

2019. aastal jõudsid Lääne-Virumaaüle-eestilise edulugude konkursi finaali 3 lugu. Finaal toimus 17.oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimajas, kus otsustajaks oli publik. Publiku hääletuse ja žürii tulemuste kokkuvõttes oli nende lugude lõppjärjestus erinevates kategooriates järgmine:

Rakke kool - (Rakke kool CADroboticsil)- II koht kategoorias Põnevaim tund

Rakvere Reaalgümnaasium (Läbikukkunud suvi Kunda kandis). I koht kategoorias Noorte algatus

Eralasteaed Kaur - (Kanad lasteaias). I koht kategoorias Ettevõtlik lasteaed

 

Allapoole on koondatud kõik 2019. aastal edulugude konkursile esitatud koolide ja lasteaedade lood, mis võivad anda ideid ja inspiratsiooni ka kõigile teistele tegutsemiseks või oma ideede edasiarendamiseks.

Koolide edulood

 • Haljala kool - Koolilõpu laulupidu.

2019 aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Käimas on Eesti laulu- ja tantsu juubeliaasta, millele Haljala Koolgi soovis kogu kooliperega puudutuse lisada. Nagu 2017 korraldasid noored spontaanselt tantsupeo Vabaduse väljakul, võtsid Haljala kooli noored ette hoogsa laulupeo korraldamise oma koduvallas. 10. juunil kutsuti kokku oma kooli, Võsu kooli ning Veltsi kooli noored, et üheskoos nii väiksemate kui suuremate kooridena korraldada rongkäik, süüa peosuppi, laulda vahvaid suvelaule ja kutsuda kohale suvevaheaeg!

 • Haljala kool - Väikesed looduskaitsjad

Projekti eesmärgiks oli panna koolipere liikmeid enam mõtlema keskkonna ja
jätkusuutliku arengu peale. Haljala kooli 5. klassi õpilased said tõuke emakeeleõpetaja näidatud videost. Õppurid kogunesid rühmadesse, valisid endale ühe väljasuremisohus liigi ning tegid sellest vabalt valitud kohta koolimajas näituse ja tegema lisaülesandena oma teemast ka esitluse oma klassile kui ka ühele algklassiklassile. Rohkem püüti teada saada ka ploggingust nii teoorias kui praktikas - kokku ploggiti ühe kehalise kasvatuse tunni raames 230 liitrit prügi! Koostööd tehti vallas tegutseva firmaga Trendsetter Europe OÜ, kus saadi rohkem teada, mida ettevõte igapäevaselt keskkonna säästmiseks ära teeb.  Lähtudest kõigest teada saanust on õpilased hakanud mõtlema murekohtadele koolis - kuidas vähendada elektri tarbimist, kuidas suunata kooliperet prügi õigesse kohta viima, kuidas vähendada puhvetist tuleva plastiku hulka... 

 • Jäneda kool - Draamaõpe võõrkeeletundides

Kool lõimib edukalt draamaõpet võõrkeeletundidesse. Näidendid esitatakse kooliüritustel, kus osalevad ka vanemad. Draamaprojektide käigus on avaldunud paljude õpilaste näitlejaandekus, õpilased on vilunumad esinejad, julgevad oma ideedega välja tulla, oskavad tundeid riivamata kaaslastele hinnangut anda. Algklasside õpilased jälgivad huviga vanema kooliastme tegevust ning ootavad põnevusega võõrkeele tunde. 

 • Kunda Ühisgümnaasium - Tervislik toit on vaimse ja füüsilise tervise alustala

Sellise nimega oli Kunda Ühisgümnaasiumi 5. klassiga läbi viidud projekt, mille eesmärkideks oli õpilastele läbi praktiliste tegevuste õpetada koostama hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi menüüd järgides tervisliku ja tasakaalustatud toidu põhimõtteid. Anda teadmisi eelarve koostamisest, poest toiduainete valimisest ning rahaga toime tulemisest. Õpilaste lemmiktegevus oli projekti jooksul muidugi praktiline toidu valmistamine. Kahe kuu jooksul said õpilased teha toorsalateid, magustoite, salateid, suppe, hautiseid, lahtiseid pirukaid ja küpsetisi. Hõrgutisi said maitsta nii õpetajad, kui ka
õpilasesinduse liikmed. Õpilased olid projekti jooksul jaotatud gruppideks. Iga grupp sai projekti jooksul vähemalt ühe korra reaalselt ise poest toidu valmistamiseks vajalikud koostisosad osta, süüa teha, infot koguda ja töödelda, projekti jaoks reklaamplakateid teha ning toidu valmimise etappe pildistada. Lisaks veel toitu serveerida ja esitleda.

 • Rakke kool  - CADroboticsi töötoad

CAD Robotics on Kadrina Keskkoolis traditsiooniliseks saanud CADrina „väike
sugulane“. Noored soovisid teistele pakkuda võimalust tutvuda robootikamaailmaga. Õpetati programmeerimist, animatsiooni, erinevate robotite kontrollimist ning mehaanikat ehk robotimudelite ehitust. Kogu festivali korraldustöö tegid õpilased. Ka töötubade läbiviijad olid õpilased. Festivali töötubades oli osalejaid lasteaiast põhikooli lõpuni, sh ka venekeelseid rühmi. CAD Robotics on festival noortele noortelt. Pakutakse erinevaid robootika ja infotehnoloogia alaseid töötubasid paralleelselt toimuva CADrina võistlusega.

 • Rakke kool - Meie kodukant

Tegevuste eesmärgiks oli õpilastele tutvustada meie piirkonna ajaloolisi paiku ja tuntud ning tunnustatud inimesi. Vaja oli liikuda (matkapäev, orienteerumine), olla loov (plakatite, meenete ja laulu loomine), teha meeskonnatööd ning mõelda majanduslikult (oma meene tuli valla komisjonile „maha müüa“). Harjutati esinemise oskust ja see tõesti paranes nädala jooksul silmnähtavalt. Meenete tegemiseks kasutati ka erinevaid digitehnoloogilisi vahendeid nagu tikkimismasin, Crikuti ja lasergraveerija.

 • Rakvere Gümnaasium - Elu enne internetti

2018. aasta oli Euroopa kultuuripärandi aasta. Rakvere Gümnaasium
otsustas otsida oma koolist kultuuri ja kultuuripärandit ning seda tutvustada eTwinningu võimalusi kasutades ka teiste riikide koolidele. Samas soovisime ka teiste riikide kultuurist rohkem teada saada. Nii sündiski eTwinningu projekt “Elu enne Internetti”/”Life before Internet”. Oma koolist leidsime rahvuslikud mustrid ja käsitöö, vanad laulu- ja tantsumängud, rahvakalendri pühad, rahvatantsud, meie emakeele ilu ja võlu. Kõike seda saime teada ka partnerriikide, Poola ja Hispaania kohta. Viimasel koolipäeval juunis toimusid algklassidele projektitunnid, kus 5. klasside õpilased koostasid ning esitasid selle pikaajalise ja mahuka projekti kokkuvõtte kõigile õpilastele.

 • Rakvere Gümnaasium - Kevad tiibadesse

Kahel järjestikusel õppeaastal on RG õpilased vaadelnud röövikute arenemist liblikaks ning hiljem üheskoos liblikad lendu lasknud. Kuna vaatlus ja liblikate eest hoolitsemine lastele meeldib, otsustati liblikaröövikud kooli tellida ka kolmandat korda. Seekord aga kasvas projekt suuremaks kui varem. Kaasatud olid loodusteadlased, lasteaed ning osaliselt ka mõned Rakvere ettevõtted. Õppeaasta alguses tuli ühelt õpetajalt idee rajada koolihoovi putukahotell. Seejärel tekkis mõte seostada putukahotelli rajamine liblikavaatlusega ning lumepall hakkas veerema. Projekti lisandus tegevusi ning koostöövõimalusi.

 • Rakvere Reaalgümnaasium - Suvelõpu rannapidu ja suvealguse mängupidu

Kui tavaliselt öeldakse kooli algul: „Tere, sügis!“, siis Rakvere Gümnaasiumi 8.c ja 9.c klass arvasid, et saabuva sügise puhul võiks koolihoovis läbi viia ühe toreda suvelõpu rannapeo ning valida mängud ja muusika, mis toovad koolimaja hoovi rannameeleolu. 8.c ja 9.c klass on vene õppekeelega klassid ja mängude ettevalmistusega kaasnes nende puhul keeleline aspekt – nad pidid hoolega läbi mõtlema, kuidas mänge eesti keeles noorematele õpilastele selgitada. Mängupäev oli neile eestvedajatena väga hea keelepraktika, samuti õppisid nad organiseerima, vastutama ja said võimaluse olla eeskujuks ning juhendada nooremaid koolikaaslasi. Tänu sügisele heale kogemusele mängupeo läbiviimisel otsustati õppeaasta lõpul puhul korraldada ka suvealguse mängupidu, kus taas olid eestvedajateks 8.-9. kl õpilased. 

 • Rakvere Reaalgümnaasium - Raamat "Läbikukkunud suvi Kunda kandis"

Karmeni loovtöö lugu jutustab meile, kuidas soovist teha midagi suursugust ja originaalset saab suure jõupingutuse tulemusena raamat. Autor ise ütleb: „Oma viieteistkümne eluaasta jooksul olen kohtunud igasugu põnevate inimestega ja sattunud paljudesse naljakalt totratesse seiklustesse. Suurt hulka oma kogemusi proovisin sokutada ka nende kaante vahele, kuid eks mul jäi neid veel varuks.“ Nii viibki raamat „„Läbikukkunud“ suvi Kunda kandis“ lugeja mõnusasse, sõbralikku keskkonda, milles on põnevat avastamist linnalapsele, kellel maavanaema, -vanaisa pole. Tänapäeva arvutimängudest ja filmidest inspireeritud fantaasiarohkes maailmas on tänuväärne, kui leidub üks tüdruk, kes jutustab põnevast ja emotsioonirohkest elust päris maailmas päris inimestega.

 • Sõmeru Põhikool - Ettevõtluspuhvet - õpime, teeme, hoolime

Möödunud õppeaasta jooksul korraldasid Sõmeru kooli õpilased lausa neli ettevõtluspuhvetit, mille tulu annetati Tallinna Loomaaias elava manuli toetuseks. Seeläbi said heategijateks kõik puhvetit külastanud õpilased ja õpetajad ning ettevalmistusi teha aidanud vanemad. Meie hoolealune manul elab Tallinna Loomaaias ja on umbes kodukassi suurune haruldane ning inimpelglik kaslane, kellel on jässakas kehaehitus ja armas uuriv nägu.

 • Tamsalu Gümnaasium - Õiglase kaubanduse kohvik "Õiglane amps"

Õiglase kaubanduse kohvikute läbiviimisega sooviti tõsta kaasõpilaste teadlikkust õiglasest kaubandusest, selle märgisest ja eesmärgist ning ühtlasi suunata neid oma igapäevases elus tegema teadlikumaid valikuid. Noored hakkasid õiglase kaubanduse kohvikuid korraldama, sest sooviti reaalselt ise midagi parema maailma nimel korda saata ja olla nii eeskujuks teistele õpilastele. Lisaks sellele taheti näidata, et ka pisikese kodulinna tingimustes on võimalik teha nn õiglaseid valikuid.

 • Väike-Maarja Gümnaasium - Õpilasesinduse toiduabi kogumine

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilasesinduse noored tulid mõttele aidata oma kogukonna abivajajaid toiduabiga. Mõttest vaimustunud noored tegid koostööettepaneku vallavalitsusele, kes kohe oli nõus noorte mõttega kaasa tulema. Õpilased soovisid ise kohalikes poodides kohapeal teha inimestele selgitustööd ning ise toiduabi koguda. Koostöökokkulepe saavutati kahe kauplusega, kus noortel oli võimalik toiduabi koguda. Noored soovisid kaasata ka teisi piirkonna koole ning koostööd oli valmis tegema Simuna Kooli õpilasesindus. Õpilaste ettepanekul ja poe nõusolekul viidi korjanduskastid ka Rakke poodi. Toetajate informeerimiseks koostasid õpilased ka väikesed sedelid, millel oli soovituslik nimekiri. Toiduabi koguti neljal korral 2018. aasta detsembris. Kogutud toiduabi toimetati kohaliku omavalitsuse sotisaalosakonda, kust toiduabi jõudis sihtrühmani.  Kokku sai abi 80 abivajajat. Projektis osales aktiivselt toiduabi kogujatena 16 noort.

 • Uhtna kool - Käsitöölisest vitrtuaalseks ettevõtjaks

Õpitegevuse eesmärgiks oli õppida tundma Eesti, Läti, Itaalia ja Hispaania traditsioonilisi käsitöökunste, valmistada käsitööesemeid ja müüa neid e-poes. Tegevus sündis koostöös Erasmus+ projekti partneritega sooviga muuta õpilased ettevõtlikumaks, õppetöö põnevamaks ja elulähedasemaks ning õpetada noori nägema iidsete käsitöökunstide kasutamise võimalust tuleviku tööelus. Tegevus toimus mitme aine (informaatika, kodundus, käsitöö, tehnoloogiaõpetus, füüsika, keemia, matemaatika, kunstiõpetus, ajalugu, inglise keel) lõiminguna. Õpiti kasutama toiduretsepte, saadi teavet erinevate materjalide ja nende omaduste kohta, õpiti kujundama hinda, omandati teadmisi partnerriikide ajaloost ja kultuurist, suheldi inglise keeles, õpiti internetiturundust ja praktiseeriti e-poe loomist ning omandati uusi töövõtteid. Tegevus hõlmas endas iidsete käsitöökunstide turundamist kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite abil.

Lasteaedade edulood

 • Aseri lasteaed - Isadepäeva nädal 2018

Igal aastal novembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse Eestis isadepäeva. See päev on isade ja perede ühine tähtpäev, mille tähistamise eesmärgiks on süvendada isade ja laste suhteid ning tähtsustada isade rolli peres. Meie isadepäeva nädala eesmärk oli tutvustada lastele elukutseid ja anda võimalus isadel ja lastel koos olla.

 • Kadrina lasteaed - Lõunamaal on palav, palav

Lasteaia õppekavas on loetletud tuntumad lõunamaa loomad. Nädala jooksul toimunud õppetegevused ja reedene kokkuvõte viktoriinina olid eeltööks õppekäigule Tallinna Loomaaeda. Õppetegevuste käigus uurisid lapsed piltidelt loomade väljanägemist, toitumist ja elupaiku. Kuulati õpetaja vahendusel naljakaid fakte õpitavate loomade kohta, maaliti ja meisterdati. Lapsed teadsid, et nende õpitud teadmisi läheb reedesel põneval tegevusel vaja, sest õpetajaabi koostas õppetegevustes läbivõetu kohta viktoriini küsimusi ja testis laste oskusi tahvelarvuti kasutamises.

 • Kadrina lasteaed - Sipsikute tuluõhtu

3.mail 2019 kell 19:00 toimus Kadrina Lasteaed Sipsik hoolekogu eestvedamisel heategevuslik tuluõhtu, ainulaadne ettevõtmine siinses kogukonnas, et aidata sisustada lasteaia mänguväljakuid. Kadrina maja õueala on renoveeritud, kuid vanemate laste mängualal asuvad vaid varjualused ja liivakastid. Hulja maja õueala mänguvahendid vajavad täiendamist. Tuluõhtul koguti oksjoni tulu ja annetustega kokku 4259€. KOV väärtustas lasteaia hoolekogu ettevõtmist, leidis lisaraha lasteaia toetamiseks ja korraldas hanke mänguväljakute sisustamiseks. Kadrina lasteaia õuealal saab olema õpisõbralik mängukeskkond, kus saab korraldada erinevaid õppetegevusi, seikluslikke liikumistegevusi ja ka pereüritusi. Hulja maja õuealale lisandub põnev ronila, mille kasutamisel arenevad laste füüsilised võimed. Sündmus mõjus kogukonda ühendavalt ja leidis laialdast positiivset vastukaja nii meedias kui ka kuluaarides.

 • Kauri lasteaed - Kanad lasteaias

Nädala jagu enne ülestõusmispühi tõime Suuretüki talust lasteaeda tagasi oma hautud munadest koorunud tibudest kasvatatud neli kana, et pühadeks ikka värvilisi mune saada. Kopsisime /saagisime kuudi valmis ja sõitsimegi bussiga maale. Igal hommikul nüüd lasteaeda tulles saab keegi lastest ise pesast “tuliseid “ mune otsimas käia ja kanadega suhelda. Tasuks munade eest kostitavad lapsed kanu naadisalati ja ussikestega. Sel perel kelle kord on nädalavahetusel kanu söötma tulla pole pikka magamist. Lapsed ajavad vanemad varakult üles ning kodust tuuakse kaasa leivakoorikuid ja muud paremat. Kanad jäävad lastele hoolitsemiseks lasteaia hoovile sügisekülmade tulekuni.

 • Rakvere Kungla lasteaed - 100 kodu linnukestele

Üheskoos lasteavanemate ja partneritega valmisid lasteaiapere poolt Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul 100 linnupesakasti.

 • Rakvere Rohuaia lasteaed - 100 õhku puhastavat taime

Rakvere Rohuaia lasteaed on liitunud Rohelise kooli programmiga. Lasteaiapere püüdleb selle poole, et meie igapäevased harjumused oleksid kooskõlas loodushoidlike põhimõtetega. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul algatasime projekti , mille käigus kinkisime oma sõpradele, koostööpartneritele ja lasteaia lõpetajatele tavaliste lillede asemel õhku puhastavaid toataimi. Aasta möödudes tõdesime, et sada lille ongi kingitud! Nüüdseks on harjumuseks saanud, et ka lillepoodi minnes valime sealt taimed, mis on õhku puhastavate omadustega. 5aastased lapsed hoolitsesid selle eest, et igale lasteaia lõpetajale oleks kingituseks üks toataim. Selleks oli vaja taimi paljundada, istutada ja kasta.

 • Rakvere Rohuaia lasteaed - Lillepood

Rakvere Rohuaia Lasteaia Kuukiirte rühma 3-4aastased lapsed sisustasid endale ise lillepoe, kus usinad müüjad pakkisid just selliseid lillekimpe, mida ostjad parasjagu soovisid. Idee teostamist alustati sellest, et käidi õppekäigul lillepoes. Õpetaja pöördus lapsevanemate ja kolleegide poole ning palus kõigil kodus tolmu koguvad kunstlilled Kuukiirtele lillepoe mänguks laenutada. Lisaks tehti üheskoos paberist lilli, et valik ikka värvikirevam tuleks. Ühistööna valmis suur seinamaal, mis kaunistas lillepoe seina. Valmisid ka lett ja poeriiulid. Edasi algas mäng, mis arenes juba edasi ise, tulenevalt laste loovusest, ideedest ja küsimustest, mis vajasid vastust...

 • Tapa lasteaed Pisipõnn - Härra ja proua tuvi - tingimusteta armastus

Üks isa meisterdas koos lastega aastal 2016 rühmas linnukeste toidumaja. Sädistajad
olid nosimas talviti lasteaia aknalauale paigutatud majakeses. Lapsed tõid kodust
söögipoolist.. 2018 a. varakevadel hakkas aknalaual käima tuvi. Kui väiksed linnukesed sõid toidumajas, siis tuvi viisakalt kükitas kõrval. Pärast üksiolemise viivul pistis pea majakesse ja nokkis teri. Suvel korjame majakese, sest linnud ju toituvad ise. Tuvi krabistas ikka aknalaual. Lapsed nimetasid ta härra Tuviks. Sügis jõudis kätte. Tuvi oli tagasi. Rõõm oli suur, sest ilmselgelt mäletasid lapsed oma tuvi. Terve talve käis ta väikelindudega koos meil külas. Ikka nii, et tema ootas, kui linnukesed sõid ja siis maiustas ise. Kevade saabudes tõi härra Tuvi ka proua kaasa. Sellest sai ütlemata ilus hoolimise lugu, mis kestab kirjutamise hetkeni.

 • Triinu lasteaed - Väikesed leiutajad

Enne kevadise peo saabumist, arutasid Lotte rühma õpetajad lastega, kuidas pidu vahvamaks muuta. Kuna tegemist on siiski Lotte rühmaga, tuli lastel kohe hea mõte: “Hakkame leiutama!“  Nii sündiski idee, et lapsed mõtlevad välja leiutisi, teostavad koos vanematega ning tutvustavad neid teistele kevadpeol. Laste fantaasia ja oli üllatav ja leiutis saabus igast valdkonnast. Oli mahlamasin, seebimullimasin, unistuste kaleidoskoop, kommiloto, laualamp autoosadest ja muud põnevat. Leiutisi ja nende tööpõhimõtteid tuli seejärel teistele tutvustada. Kõigepealt harjutati tutvustamist oma rühmas, siis kevadpeol saalitäiele rahvale ja hiljem ka teistele rühmadele.

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja