Noorte programmi 2019 tegevused
Õpime koos 2019
Ettevõtlusküla külastused
Õppevisiidid ettevõtetesse
Noorte ettevõtluspäev: Inspiratsioonilabor 2019
Ärimudeli koolitus 11.klasside õpilastele
CADrina 2019
Ettevõtlusõppealaste lauamängude vahendamine koolidele
Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine
Haridusprogramm Ettevõtlik kool lasteaedadele
Ettevõtluspädevusalased õppeprogrammid koolidele
Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustiku arendamine

Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2019. aasta tegevused

Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi 2019. aasta tegevused on suunatud kolme peamise väljundi saavutamisele:

  • Noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtlusteadlikkuse kasv
  • Ettevõtliku õppe rakendamise aktiivsuse kasv õppeasutustes
  • Õpilasfirmade metoodika leviku kasv maakonna koolides

Noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtlusteadlikkuse kasv

-              Ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste tõstmisele suunatud sündmused noortele. Korraldatakse või toetatakse maakonnas juba traditsioonideks kujunenud sündmusi või väikeprojekte, mis on suunatud noorte ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevuste tõstmisele (Inspiratsioonilabor 2019; Õpime koos 2019!; Ärimudeli koolitus; MTÜ Ettevõtlusküla külastuste ja CADrina toetamine)

-              Õppevisiidid ettevõtetesse. Koolidel on võimalik saada toetust visiitide korraldamiseks maakonna ettevõtetesse, et tutvuda kohaliku töö- ja ettevõtlusvõimalustega ning siduda teooriat s.o. koolis õpitut ja praktikat.

-              Ettevõtlusõppealaste lauamängude vahendamine koolidele. Arenduskeskus laenutab koolidele ettevõtlusõpet elavdavaid lauamänge - loe mängude kohta rohkem SIIT. 2019. aastal viiakse õpetajatele ja õpilastele läbi praktilisi lauamängu seminare (nt Cashflow), et tõsta huvi lauamängude vastu ja nende laenutusaktiivsust.

Ettevõtliku õppe rakendamise aktiivsuse kasv õppeasutustes

-              Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine. Haridusprogrammiga Ettevõtlik kool/lasteaed on maakonnas 2019.aastaks liitunud 12 kooli ja 7 lasteaeda (loe rohkem SIIT). Selleks, et koolide ja lasteaedade tööd ettevõtliku õppe rakendamisel oma igapäevatöösse toetada, korraldatakse 2019. aastal maakondliku võrgustiku koolidele koolitusi, praktilisi seminare, õppevisiite jne. Võrgustikutöö aitab tagada Ettevõtliku kooli programmi jätkusuutlikkust maakonnas.

-              Haridusprogrammi Ettevõtlik lasteaed koolitused lasteaedadele. 2019. aastal liidetakse haridusprogrammiga Ettevõtlik lasteaed Rakvere lasteaed Triin, kus viiakse läbi baas-, rakendus- ja standardkoolitus. Lasteaed võtab eesmärgiks Ettevõtliku kooli ideid ja praktikaid oma töös rakendada. Rakendamisele järgneva õppeaasta lõpus viib lasteaed läbi enesehindamise Ettevõtliku kooli standardit järgides. Ettevõtliku kooli kohta on võimalik rohkem lugeda SIIT või SIIT.

-              Ettevõtluspädevusalaste õppeprogrammide läbiviimine. Arenduskeskus soetab 2019. aastal MTÜ Ettevõtlusküla poolt välja töötatud mobiilsed ettevõtluspädevusalased õppeprogrammid „Minu raha“ (5-9-aastastele), „Ettevõtlik pere“ 7-11-aastastele ja „Ettevõtlik kodanik“ 12-15-aastastele. Programmid võimaldavad koolidel ja lasteaedadel ettevõtluse vastu laste ja noorte hulgas huvi tõsta, elavdada ettevõtlusõpet ja toetada õppekavas ettenähtud üldpädevuste saavutamist. Programmide soetamisega kaasnevad ka praktilised mängukoolitused Tartus, Ettevõtluskülas maakonna koolide ja lasteaedade õpetajatele. Programmide laenutamine on koolidele ja lasteaedadele tasuta.

Õpilasfirmade metoodika leviku kasv maakonna koolides

-              Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustiku arendamine. Õpilasfirmade metoodika leviku laiendamiseks ja õpilasfirmade tekke jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkatakse 2019.aastal õpilasfirmadele suunatud maakondliku koolitusprogrammi läbiviimisega. Õpilasfirmade liikmetel on võimalik saada oma tegutsemisaasta jooksul vajalikke valdkondlikke koolitusi ja seminare. Detsembris korraldatakse müügikogemust pakkuv maakondlik õpilasfirmade laat.

Noorte ettevõtlikkuse programmi 2019.aasta tegevuste eelarve on 70 096,95 EUR. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisateave noorte ettevõtlikkuse programmi kohta programmijuhilt: Anu Oja, e-post: anu@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639

 

Õpime koos 2019 

4.aprillil leidis Rakvere linnas teist aastat järjest aset maakondlik õpisündmus Õpime koos! Päeva jooksul korraldasid ca 40 erinevat Rakvere linnas asuvat ettevõtet ja asutust oma ala spetsialistide ja professionaalide juhendamisel õpitubasid maakonna põhikooli õpilastele. 

Õpime koos! formaat võimaldab noortel minna Rakvere linna ettevõtetesse ja asutustesse koha peale. Seal võtavad neid vastu oma valdkonna spetsialistid ja kogenud ettevõtjad ning ühiselt õpitakse antud asutuse või ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt praktilisel moel selgeks mõni uus oskus. Nii on noortel võimalus olla õpipoisiks restorani köögis või juuksuri töökojas. Sellisel viisil on õppijateks ühelt poolt küll kindlasti õpilased, kes näevad maakonna ettevõtlust, erinevaid töökohti ja karjäärivõimalusi lähemalt. Teisalt on ka töötubade läbiviijatel endil põnev kokku puutuda noortega ning õppida tundma neid, kellest peagi saavad nende tulevased töövõtjad või kellest on hoopis peale tulemas uus ettevõtjate põlvkond. Seetõttu ongi õpisündmus saanud nimeks Õpime koos! 

Sündmuse ja töötubade kohta on võimalik lähemalt uurida Õpime koos veebilehelt

Õpime koos 2019! kajastasid nii Virumaa Teataja kui ka Kuulutaja.

Õpime koos 2019! korraldajateks on SA Lääne-Viru Arenduskeskus, Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakond ja Europe Direct teabekeskus Lääne-Virumaal.

MTÜ Ettevõtlusküla külastused

2019. aastal on taas koolidel võimalus saada maakondlikust noorteprogrammist toetust, et rahastada ettevõtlusõppealaseid rollimänge Ettevõtluskülas Tartus. Noorte ettevõtlikkusprogramm kompenseerib Ettevõtlusküla rollimängu osaliselt, ülejäänu osas tuleb õppemängust huvitatud klassil/koolil tegutseda ettevõtlikult ning leida vajaminevad rahalised vahendid kasutades selleks mõnda ettevõtlikku viisi (laat, tuluõhtu vms).

Ettevõtlusküla rollimängu maksumus on 375 EUR, millest noorte ettevõtlikkuse programm tasub 200 EUR. Sõitval klassil endal  tuleb hankida ülejäänud rahastus.

Ettevõtlusküla külastuseks rahalise toetuse taotlemiseks tuleb täita avaldus.

Rahalised vahendid toetuse saamiseks on 2019.aastaks lõppenud. 2019. aastal külastavad Ettevõtlusküla Tartus Rakvere Gümnaasiumi, Rakvere Reaalgümnaasiumi, Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Simuna kooli ettevõtlikud õpilased.

Õppevisiidid ettevõtetesse

Ka 2019. aastal on maakonna üldhariduskoolidel võimalik viia oma õpilasi tutvuma ettevõtete ja organisatsioonide tööga maakonnas noorte ettevõtlikkuse programmi toel.

Taotlusi õppevisiitideks võtame vastu jooksvalt sõitudele, mis korraldakse kuni 31.detsember 2019.

Kooli ülesandeks on valmistada ette õppevisiit - leida huvi pakkuv ettevõte, leppida kokku külastuse sisu ja aeg, valmistada ette õpilased visiidiks ettevõttesse ja uurida välja bussihind. Transport ettevõttesse ja tagasi tasutakse Arenduskeskuse poolt.

Õppeekskursiooni läbiviimiseks ja transpordikulu hüvitamiseks palume koolidel esitada taotlus koos motiveeringuga SIIN. Oluline on välja tuua, kuidas õppeekskursiooniks valmistutakse ja kuidas hiljem nähtut ja kogetut analüüsitakse, et õppevisiit oleks eesmärgipärane ning seostuks õppetööga.

Häid materjale õppeekskursioonide ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja hilisemaks analüüsiks on võimalik leida näiteks siit. Häid meetodeid ja ideid õppevisiidiks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa.

Õppevisiidil tuleb bussisõidul kasutada ERF logoga värvilist A3 plakatit. Selle saab laenata Arenduskeskusest või ise välja printida (võtke ühendust kõrval toodud kontaktandmetel). Samuti tuleb koguda osalevate noorte allkirjad logodega varustatud nimekirjalehtedele. Need saadab õpetajatele noorte ettevõtlikkuse programmi juht (vt allpool).

Õppevisiite saab korraldada 2019.aasta jooksul - jaanuarist kuni detsembrini.

Noorte ettevõtluspäev: Inspiratsioonilabor

Noorte ettevõtluspäev Inspiratsioonilabor toimus 2019. aastal juba viiendat korda, seekord 9.oktoobril 2019 Aqva konverentsikeskuses Rakveres.

Inspiratsioonilabor on suunatud maakonna koolide 9. ja 10.klasside õpilastele, kokku kogunes neid Aqva konverentsiaali ca 100 üle kogu maakonna. Sel aastal oli sündmus läbi teinud väikse uuenduskuuri ning noored said lisaks inspireerivatele kõnelejatele osa võtta erinevatest ettevõtluspädevuste suurendamisele suunatud praktilistest õpitubadest.

Oma lugu rääkisid Inspiratsioonilaboris Mart Lankots (Disainibüroo Velvet OÜ) ja Mari-Ly Klaats (OÜ Au-Ve-Tech). Seejärel ootasid noori töötoad:

  • Ärilahingu töötuba (MTÜ Ettevõtlusküla) 
  • Isikuturunduse töötuba (Signe Ventsel, BrandMoon OÜ)
  • Rahatarkuse töötuba (Liisi Kirch, rahatarkuse programmi koordinaator,
    Rahandusministeerium) 
  • Töötuba: Välismaale õppima! (Dream Foundation SA ja ASSE Eesti MTÜ) 

Igal noorel oli võimalus päeva jooksul osaleda kahes töötoas.

Päeva juhatas Margus Grosnõi.

Ärimudeli koolitus 11.klasside õpilastele

Traditsiooniline ärimudeli koolitus maakonna gümnaasiumide õpilastele toimus 11.oktoobril 2019.

Koolituse viis läbi Kati Miller (Miller & Company Law Firm OÜ; TalTechis startup ettevõtluse valdkonna külalislektor).

 

CADrina 2019

Lähem info sündmuse kohta CADrina veebilehelt.

Ettevõtlusõppealaste lauamängude vahendamine koolidele

Koolidel või noortekeskustel on Arenduskeskuselt võimalik laenutada ettevõtlusaktiivsust tõstvaid lauamänge, et elavadada ainetunde ning kinnistada teooriat läbi praktika. Olemasolevate mängude kohta saab lugeda lisa siit.

Selleks, et tõsta lauamängude laenutusaktiivsust korraldati 2019. aastal õpetajatele ja õpilastele investeerimismängu Cashflow osas koolitused.

Ettevõtlusnädala raames toimus Cashflow mängu koolitus 8.oktoobril. Mänguga tutvus 17 õpetajat ja noort maakonna 6 koolist.

25.novembril toimunud korduskoolitusel osales 12 õpetajat ja õpilast 5 erinevast koolist. 

Mängukoolitusi viis läbi Triin Saar (Eduõpe MTÜ).

Ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine

Lääne-Viru Arenduskeskus toetab haridusprogrammiga Ettevõtlik kool liitunud koole ja lasteaedu võrgustikutööga - korraldatakse koolitusi, praktilisi seminare, õppevisiite jms. Sellise töö eesmärgiks on hõlbustada koolidel ja lasteaedadel ettevõtlikku õpet oma igapäevatöösse rakendada. Võrgustikutöö aitab tagada Ettevõtliku kooli programmi jätkusuutlikkust maakonnas.

20. veebruaril toimus võrgustiku koolidele koolitus: Ettevõtluspädevuse, sh ettevõtlikkuse lõimimine õppeprotsessi. Koolituse viis läbi Eneken Titov (PhD). Koolituse eesmärk oli anda osalejatele edasi vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtluspädevuse sh ettevõtlikkuse toetamiseks ja metoodiliseks rakendamiseks õppetöös. 

28. märtsil toimus selle õppeaasta põhjal Ettevõtliku kooli baasstandardit taotlema hakkavatele koolidele ja lasteaedadele  praktiline standardi koostamise seminar. Seminari viis läbi Rakvere Rohuaia lasteaia direktor, Ene Nool. Rohuaia lasteaed liitus Ettevõtliku kooli programmiga 2017. aastal ning viis oma enesehindamise läbi 2017/18 õppeaasta põhjal ning saavutas 2018. aastal baastaseme. 

22. novembril jagas koolitaja Kati Orav (Creativity Catcher) maakonna ettevõtlike lasteaedade õpetajatele teadmisi visuaalselt lihtsustamisest ehk sellest, kuidas struktureerida oma ideid lihtsate piltide, skeemide ja seoste abil. 

Ettevõtliku kooli üle-eestilise võrgustiku kohtumised keskendusid sel aastal haridusprogrammi strateegia koostamisele. Strateegia aruteludele koguneti 17. aprillil Tartus, 20. septembril Jõgeval ja 3. detsembril Tallinnas. 

17. oktoobril Paides toimunud Haridusfestivalil toimunud edulugude konkursi ja baastaseme saavutanud õppeasutuste kohta loe siit.

Haridusprogrammi Ettevõtlik kool lasteaedadele

2019. aastal liitus Ettevõtliku kooli/lasteaia võrgustikuga Rakvere lasteaed Triin.

Lasteaia õpetajad, juhtkond ja tugipersonal saavad ettevõtlikku õppe rakendamiseks vajalikud teadmised kolme koolituse käigus.

Baaskoolitus toimus 21. jaanuaril.

Standardkoolitus enesehindamise meeskonnale toimus 18. märtsil.

Rakenduskoolitus tegevõpetajatele toimus 22. aprillil.

Ettevõtlikku õpet hakatakse põhjalikumalt rakendama 2019/20 õppeaastal, mille kohta teeb lasteaed 2020. aastal enesehindamise.

Rohkem Ettevõtlike lasteaedade ja koolide kohta on võimalik lugeda SIIT

Ettevõtluspädevusalaste mobiilsete õppeprogrammide läbiviimine

2016.aasta sügisest alates on koolidel võimalik Tartus Ettevõtluskülas mängulise tegevuse kaudu saada osa ettevõtluse, majanduse ja rahatarkuse õppest. Mängud aitavad õpilastel mõista ettevõtluse olemust, raharinglust ning seostavaliku sektori ja ettevõtluse vahel ning eelkõige seostada mängus teadasaadut päriseluga, st teoreetilist praktilisega. Kõik läbimängitu arutatakse ja analüüsitakse läbi, mis omakorda tagab mängus õpitu jõudmise nooreni.

Selleks, et selline ettevõtlusõppe mänguline metoodika leviks, on Ettevõtlusküla välja töötanud ka mobiilsed õppeprogrammid/mängukomplektid alg- ja põhikoolile ning isegi lasteaiale. Õppeprogrammide soetamisel on võimalik koolidel endal oma keskkonnas mängude abil mängulist ja rollimängul põhinevat ettevõtlusõpet praktilisel moel läbi viia.

Õppeprogramme/mängukomplekte on kolm: "Minu raha" 5-9-aastastele"Ettevõtlik pere" 7-11-aastastele ja "Ettevõtlik kodanik" 12-15-aastastele.

Alates 2019. aastast on kõigil Lääne-Viru maakonna õppeasutustel võimalik neid mängukomplekte Arenduskeskuselt mängimiseks laenutada ning vastava vanuseastme õpilastega mängida.

Selleks, et tagada koolides ja lasteaedades vajalik õppeprogrammide läbiviimise ja juhendamise kompetents, viiakse Ettevõtluskülas Tartus läbi õppeasutustepoolsetele juhendajatele ka vajaliku terve päeva vältava mängujuhtide koolitus õppeprogrammide ja meetodite omandamiseks. Kuna mänge on kolm, siis viiakse koolitused läbi kolmel eri päeval vastavalt sihtrühmale:

- lasteaiaõpetajate koolitus õppeprogrammi "Minu raha" läbiviimiseks (30 õpetajat). Koolitus toimus 04.veebruaril Tartus. 

- põhikooli esimese astme õpetajate "Ettevõtlik pere" läbiviimiseks (30 õpetajat). Koolitus toimu 07.veebruaril Tartus. 

- põhikooli teise ja kolmanda astme õpetajatele õppeprogrammi "Ettevõtlik kodanik"läbiviimiseks (30 õpetajat). Koolitus toimus 11.veebruaril Tartus. 

Lisaks Tartus Ettevõtluskülas koha peal toimunud koolitustele, oli Ettevõtliku kodaniku ja Ettevõtliku pere mängude osas maakonna õpetajatel koguneda ka 21. ja 22. augustil korraldatud kogemuskohtumistele. Neil kohtumistel said asjast huvitatud õpetajad veelkord mängu läbi mängida, kuulata mänge juba kasutanud õpetajate kogemusi ning arutada mängude kasutuse võimaluste loomise ja takistuste ületamise üle.

Pärast koolitusi on koolid võimelised koolitusi ise oma noortega erinevatel vanuseastmetel läbi viima, kaasates selleks vajadusel Arenduskeskust.

Õpilasfirmade liikmete ja juhendajate võrgustiku arendamine

Lääne-Viru Arenduskeskus jätkab juba 2017. aastal alguse saanud õpilasfirmade liikmete ja juhendajate tööd toetava programmi läbiviimist.

2018/19 õppeaastal alguse saanud õpilasfirmadele suunatud koolitustega alustati 2018. aasta sügisel ning 2019. aasta jaanuarist on koolitused jätkunud:

28.jaanuaril toimus maakonna õpilasfirmade liikmetele Raamatupidamisalane praktiline seminar. Samm-sammult ja praktilisel meetodil käidi läbi kogu õpilasfirma arvepidamise.Praktilise seminari viis läbi Reet Bobõlski - Rakvere Gümnaasiumi õpetaja, kellel nii raamatupidaja kui ka õpilasfirmade juhendaja kogemus.

01.veebruaril toimus koolitus Avalik esinemine ja esitlusoskused müügisuhtlemisel õpilasfirmade liikmetele. Praktiline koolitus keskendus ideede struktureeritud, selge ja veenva esitlemise põhitõdedele.

19. veebruaril osales suur osa maakonna õpilasfirmadest üle-Eestilisel õpilasfirmade laadal Tallinnas.

02. mail toimus uutele potentsiaalsetele õpilasfirmade  liikmetele ideede arendamise seminar IdeeStarter. Ideid aitas arendada koolitaja Harald Lepisk. Seminaril osalesid Rakvere Reaalgümnaasiumi, Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Eragümnaasiumi 10.klasside õpilased.

03. mail lõpetati 2018/19 õppeaastal tegutsenud õpilasfirmade hooaeg visiidiga Tartusse, kus külastati Aparaaditehast ja tutvuti sealsete majaliste ja nende tegemisega. Päeva teises pooles mängiti ühiselt läbi Ettevõtlusküla mäng "Ettevõtlik kodanik".

Õpilasfirmade juhendajatele toimus 2019. aastal 2 seminari/õppevisiiti: 8. jaanuaril külastasid juhendajad koos majandus- ja karjääriõpetajatega Rakvere Loovuskeskust ning Sushi Tigerit. Tutvuti ettevõtete saamislugude ning igapäevatoimetustega. Samuti said õpetajad osa naisinvestor Kristi Saare põnevast ettekandest. 23. augustil toimus õppevisiit Tallinnasse, kus külastati ettevõtet Bolt ning samuti TalTechi innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory. Üheskoos arutati ka uue aasta plaane ja tegevusi.

2019/2020 õppeaasta õpilasfirmade koolitusprogramm sai avalöögi 15.novembril, kui toimus Turunduskoolitus. Koolituse viis läbi Pamela Maran (Kuldnööbike OÜ).  

25. novembril toimus õpilasfirmade liikmetele suunatud Müügikoolitus, mille viis läbi Marek Mekk (Sebra Koolitused).

15. detsembril said maakonna noored oma esimese müügikogemuse juba kolmandat korda toimunud maakondlikult õpilasfirmade laadalt Põhjakeskuses. Laadal kuulutati välja "Parim toode", "Parim väljapanek" ja "Parim müüja". 

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja